Uw Nederlandstalige accountant, belastingadviseur en gestor in Spanje

Kantoor:

 

Avenida Pais Valencia 48-50
(Hoofdstraat van Alfaz del Pi)
Postbus (Apartado de Correos) 278
03580 Alfaz del Pi
Alicante - Spanje
Tel: +34. 96 588 78 40
Vanuit Nederland: 020-5050840

Bijkantoor in Benitachell - Moraira

Dit doen wij voor u

 • Personal Assistance Service
 • Verwerking financiële administratie
 • Verzorging IVA / BTW aangiftes
 • Kwartaal cijfers en rapportage
 • Opstellen jaarrekening
 • Deponering stukken bij register
 • Aangifte inkomsten belasting
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Salaris / personeelsadministratie
 • Fiscaal of juridisch advies
 • Regelen Vergunningen 
 • Opstellen kredietrapporten
 • Vermogensadministratie
 • Oprichten bedrijf : SL of SA
 • Bedrijfsadvies en coaching
 • IT en internet oplossingen

Disclaimer

Advies vermeld in deze website is bedoeld om u te informeren en is geen specifiek advies. Uw persoonlijke omstandigheden kunnen anders zijn, dan wij voor ogen hadden of de wetgeving kan gewijzigd zijn.  Raadpleeg dus altijd een specialist voordat u actie onderneemt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte fysieke, juridische, sociale of financiële (gevolg) schade. De algemene voorwaarden, de gedragscode en de privacy regels van Accountnet zijn van toepassing op deze website en al onze diensten en producten.

Voor bedrijven:

Online-boekhoudservice elk moment van de dag op elke plaats in de wereld beschikbaar in 32 talen, alle belastingzaken, tax planning, domicilie service, oprichting van bedrijven CB, SL, SA, vaste Inrichting, eenmanszaak, vergunningen, diploma´s, businessplanning, overname van bedrijven, merkenrecht, internet services, bedrijfsadvies door ervaren deskundigen.


Voor particulieren:

Belastingaangiften, personal assistant service, post service, begeleiding bij de aankoop of verkoop van onroerend goed, testamenten, estate planning, expat service, afhandeling bij overlijden, alle gestor werkzaamheden, zoals vergunningen, NIE nummers, residentschap, gemeentelijke zaken, rijbewijs, auto invoer, vertaalwerk, juridisch advies.

Gebruikerslogin

Nederlands


 

Accountnet is uw Nederlandse financiële partner, die uw boekhouding in Spanje voor u kan verzorgen, of die u helpt bij de aangifte van belastingen in Spanje.

 

Accountnet is uw Nederlandse accountant in Spanje, die bekend is met alle Spaanse en Europese normen en regelgeving.

Accountnet behoort tot de beste en grootste Nederlandstalige accountant / adviseur in Spanje.

 

Wij verzorgen uw complete boekhouding in Spanje, inclusief de periodieke belastingaangiften, rapportages, bedrijfseconomische advisering, het opstellen van jaarrekeningen en het deponeren van de wettelijk vereiste stukken bij de diverse instanties, waaronder het Registro Mercantil (handelsregister).

 

U kunt indien gewenst zelf de boekhouding online doen vanuit elke plaats in de wereld en in bijna elke taal, waarna Accountnet zorgt voor de Wettelijke Rapportage in het Spaans, Engels, Duits en natuurlijk Nederlands.

 

Ideaal voor Spaanse bedrijven met een hoofdkantoor elders in de wereld of een Nederlands of Belgisch bedrijf met een vestiging in Spanje.

 

Natuurlijk kunnen wij u adviseren bij de opzet en inrichting van uw boekhouding in Spanje.

 

Kortom er is maar één keuze mogelijk voor uw Nederlandstalige Accountant in Spanje en dat is Accountnet.

 

Wij zijn er om u te helpen met al uw fiscale-,  financiële- en administratieve zaken.

Of u nu een bedrijf heeft, gepensioneerd bent, bij een bedrijf werkt, een huis heeft, of enige maanden op vakantie bent, wij zijn er voor al uw zaken in Spanje.

Wij bieden gekwalificeerde, snelle, betrouwbare en integrale adviezen en begeleiding in uw eigen taal.

 

Het maakt niet uit of u gebruik wilt maken van onze diensten als ingezetene, niet-ingezete, aanstaand bedrijf , zelfstandige (Autónomo) of als eigenaar van een reeds actieve onderneming.

 

 

Wij behartigen de fiscale en administratieve zaken voor u en zorgen voor de tijdige belastingaangiften en benodigde registraties bij het handelsregister, sociale zekerheid, INEM, en andere openbare instellingen en registratie kantoren.

 

 

Wij zijn uw partner op juridisch, fiscaal, financieel en administratief gebied, verzorgen uw fiscale planning en voorzien u van de benodigde adviezen.

 

 

Wij regelen de afhandeling van uw aankoop of verkoop van onroerend goed, vanaf de opstelling of controle van het koopcontract, controle van de registers, controle op openstaande schulden, advies, belastingen, voorbereiding van de escritura, begeleiding en vertaling bij de notaris en de definitieve registratie in het kadaster.

 

 

Verder bieden wij u extra diensten, zoals bijvoorbeeld de afhandeling van uw zaken met het energiebedrijf, waterbedrijf, Telefónica, auto invoer of -overdracht, rijbewijzen, vertalingen, aanvragen voor NIE en een verblijfskaart, inschrijving bij gemeente, vergunningen, overschrijven van diploma’s en nog veel meer.

 

 

Neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek in ons kantoor in Alfaz del Pi (nabij Benidorm) of een telefonisch gesprek.

 

 

Wij werken in heel Spanje.

Accountnet heeft een aparte gestor afdeling en is een van de weinigen Nederlandstalige Gestors in Spanje.


Een gestor kan zowel privé als zakelijk uw hele papierwinkel regelen.


Nederlands

 

Als u in Nederland of België woont, maar een huis of ander onroerend goed in Spanje bezit moet u ieder jaar een aangifte inkomstenbelasting voor niet-residenten invullen. 

Als de koopsom of waarde van dit onroerend goed hoger is dan 500.000 Euro moet u waarschijnlijk ook nog een aangifte vermogensbelasting invullen.

Nederlands

Als oud Register Belastingconsulent in Nederland (College van Belastingconsulenten), kunnen wij als een van de weinigen in Spanje ook uw Nederlandse belastingaangifte, bezwaarschriften of andere belasting(advies) werkzaamheden met betrekking tot de Nederlandse belastingen afhandelen.

Te denken valt aan:

 • Advies omtrent de keuze van fiscaal resident in Spanje of in Nederland
 • Aangifte M formulier bij vertrek uit Nederland
 • Opgaaf wereldinkomen
 • Aangifte C formulier of andere inkomsten aangifte formulieren.
 • Vrijstelling inhouding loonbelasting
 • Bezwaar en beroepschriften 
 • Betalingsregelingen

Nederlands


hondBoekhouden wordt door de meeste mensen niet geassocieerd met leuk werk.

Begrippen als debet, credit, activa, passiva etc. doen menig ondernemer besluiten om de administratie uit te besteden aan een specialist.

Toch moet de ondernemer zijn verkoopfacturen, inkoopfacturen, bank- en kasstukken op een geordende wijze aanleveren, vaak vergezeld van een door hem of haar ingevuld kasboek.

Na een korte of soms lange tijd krijgt men de stukken terug en heeft de boekhouder het geheel verwerkt, waarna men een aantal overzichten verkrijgt, die niet zo veel zeggen.

Door dit systeem van werken, mist men het overzicht in het bedrijf, mist men gedurende een periode de facturen en bankstukken die men soms nodig heeft en zijn de overzichten altijd verouderd, omdat men die altijd achteraf ontvangt.

Dat de kosten die men voor deze werkzaamheden moet betalen vaak als overbodige kosten worden beschouwd is begrijpelijk.


Nederlands

 

forsaleEen huis zoeken en het ideale huis vinden is de eerste stap.

Maar als je dan tot aankoop besluit, volgt het meest kritische deel van het koopproces:   de financieel / juridische  / administratieve afhandeling

De aankoop van het onroerend goed is een heel avontuur in een vreemd land waar u de taal niet of nauwelijks spreekt en geen idee heeft van de wettelijke eisen.

 

Zelf doen is zeer onverstandig en alles overlaten aan die aardige makelaar, die u het huis verkocht heeft,  is zeker ook geen goede oplossing.

De makelaar werkt immers voor de verkoper en dat is absoluut uw tegenpartij hoe aardig hij of zij ook lijkt.

Verstandig is: zakelijk blijven en een deskundige zoals Accountnet met haar experts inschakelen.

 

De gehele aankoop procedure, bestaat uit: 

Nederlands

Copyright © 1996 - 2013  All Rights Reserved Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L.