Home  |  Diensten  |  Accountnet Online  |  Over ons  |  Klanten  |  Extra |   Nieuws Links  |  Contact  |  Brochures  | HelpdeskLogin

Uw Nederlandstalige accountant, belastingadviseur en gestor.

Voor particulieren:
Belastingaangiften, personal assistant service, post service, begeleiding bij de aankoop of verkoop van onroerend goed, testamenten, estate planning, expat service, afhandeling bij overlijden, verzekeringen,  alle gestor werkzaamheden, zoals vergunningen, NIE nummers, residentschap, gemeentelijke zaken, rijbewijs, auto invoer, vertaalwerk, juridisch advies.

Voor bedrijven:
Online-boekhoudservice elk moment van de dag op elke plaats in de wereld beschikbaar in 32 talen, alle belastingzaken, tax planning, domicilie service, oprichting van bedrijven CB, SL, SA, vaste Inrichting, eenmanszaak, vergunningen, diploma´s, businessplanning, overname van bedrijven, merkenrecht, internet services, bedrijfsadvies door ervaren deskundigen.

Business coach
 

Wij leveren Business Coach diensten aan uw bedrijf, welke gebaseerd is op backstage coaching.
Tien jaar geleden, bestond het begrip backstage coaching nog niet, maar de laatste jaren is backstage coaching steeds bekender geworden en door de grote behoefte van veel ondernemers en bedrijven, wordt backstage coaching steeds vaker ingevoerd.

Wat is backstage coaching?
Letterlijk vertaald is backstage coaching, begeleiding en coaching van achter de coulissen (of achter de schermen) en dat is precies wat hier gedaan wordt. Backstage coaching is een soort coaching, die ontstaat uit het observeren en analyseren van de factoren die achter de dynamiek van een bedrijf liggen en waar diegene die midden in het bedrijf of de problematiek staat zelf niet (of zeer moeilijk) in staat is om de situatie te beoordelen. In dit verband wordt de backstage coach vaak ingeschakeld door een enkele cli
ënt (ondernemer of manager) of een klein (management) team, omdat grotere groepen managers of bestuursraden door de meerdere disciplines welke door meer mensen vanuit meer gezichtshoeken bezien worden, vaak geen behoefte hebben aan een backstage coach, of het zou moeten zijn, dat het team zulke grote meningsverschillen heeft, dat een onafhankelijke coach gewenst is.

Waarom op de achtergrond?
Een ondernemer moet ondernemen en is de kapitein op het schip.
Daar kan er maar
één van zijn in een bedrijf.
Daarom hebben veel ondernemers geen behoefte aan commissarissen, die vanuit een hogere positie toezicht houden op de ondernemer of een bedrijfsadviseur die in de openbaarheid treedt, waardoor de indruk naar buiten toe ontstaat dat de ondernemer het niet meer weet en daarom maar een adviseur heeft ingeschakeld.
De backstage coach beschouwd zich als een echte coach en is er om de ondernemer te helpen met raad en daad. Hij/zij voelt zich niet een toezichthouder zoals een commissaris, en treedt ook niet openlijk naar buiten als adviseur. De backstage coach is de praatpaal voor de ondernemer of manager en volgt het bedrijf vanachter de schermen, onmerkbaar voor anderen zonder de activiteiten van het bedrijf en haar medewerkers te onderbreken of op andere wijze te storen.

Hoe werkt een backstage coach?
Deze vorm van coaching is vooral gericht op leiders en managers in organisaties. Dat kunnen bedrijven zijn, maar ook overheidsinstellingen, verenigingen of andere organisaties. Backstage coaching wordt ook wel shadow coaching genoemd, omdat de coach zijn/haar cli
ënt als een schaduw volgt en let op hun manier van werken, communiceren, en wat hun sterke en zwakke punten zijn. Omdat de backstage coach niet naar voren treedt en alleen op de achtergrond in contact treedt met de cliënt, is er geen enkel risico voor "gezichtsverlies" voor de cliënt en is het makkelijker voor de coach om stevige kritiek te geven en samen met de cliënt naar goede oplossingen te zoeken. Kortom, de taak van de backstage coach is te zien hoe de leider zijn werk doet, en door middel van observatie en analyse, problemen op te sporen en maatregelen te nemen om te zorgen dat de cliënt (of zijn/haar bedrijf of organisatie) zo optimaal mogelijk kan functioneren.
In dat kader kunnen in overleg met de cli
ënt opdrachten uitgevoerd worden voor de persoonlijke verbetering van de cliënt zelf of wordt de opdracht meer gericht op de verbetering van de bedrijfs(organisatie) resultaten, dat alles geheel afhankelijk van de aard van de opdracht.
In het ene geval heeft u meer een
"spindokter achtige" coach tot uw beschikking terwijl in het andere geval er meer behoefte is aan een soort accountant met uitgebreide bedrijfskennis. Zoals we kunnen zien, is backstage coaching een zeer effectieve en waardevolle aanpak die oplossingen biedt op het functioneren van personen of organisaties, zonder dat dit werk voor derden direct zichtbaar wordt.
Waar andere adviesprogramma's niet effectief blijken, is het fenomeen backstage coaching de beste oplossing gebleken en wel om de volgende redenen:
·        Backstage coaching is niet bedreigend voor de cliënt
·        De ondernemer / manager blijft onaangetast in zijn positie
·        De cli
ënt behoudt de volledige leiding en regie
·        De backstage coach volgt de cli
ënt onopgemerkt en kan daardoor ongehinderd werken en adviseren
·        De backstage coach beschikt over een team van specialisten op wie deze kan terugvallen voor verdere support of advies (accountants, juristen, consultants)
Door de bijna volledige onzichtbaarheid van de coach is zeer duidelijk dat het werkelijk gaat om de belangen van de cliënt en niet ter meerdere eer en glorie van een commissaris of adviseur.