Home  |  Diensten  |  Accountnet Online  |  Over ons  |  Klanten  |  Extra |   Nieuws Links  |  Contact  |  Brochures  | HelpdeskLogin

Disclaimer

Lees onze voorwaarden


Wij doen ons uiterste best om u goed van dienst te zijn.

Mocht er onverhoopt iets niet naar wens verlopen, of bent u anderszins minder tevreden dan kunt u uw mening kenbaar maken via onze klachtenregeling

Verder hebben wij de wijze waarop wij onze diensten willen verlenen vastgelegd in onze  gedragscode.

Iedereen binnen onze organisatie van partners tot medewerkers en van associees tot sub leveranciers is gebonden aan deze gedragscode en iedereen streeft ernaar om op deze wijze met elkaar en met u, onze klant, te werken en om te gaan.

Binnen onze gedragscode wordt uit gegaan van vier principes, namelijk:

 

1. Respect  Accountnet werkt samen op basis van respect, waardering en betrokkenheid.

2. Integriteit  Accountnet wil in haar handelen eerlijk, oprecht, zorgvuldig en betrouwbaar zijn.

3. Professionaliteit Accountnet is haar cliënten van dienst met hoogwaardige kennis en faciliteiten. Het is haar streven de kwaliteit op een hoog peil te houden en haar diensten op efficiënte wijze ter beschikking te stellen.

4. Duurzaamheid  Accountnet wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin.


Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 

Door het bezoeken van onze website, stelt u Accountnet in staat, om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect.

Wij achten het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Zie hiervoor onze privacyverklaring.

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site of het onjuist toepassen of niet toepassen van deze informatie.

 

Disclaimer

De op deze website aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal, administratief of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Hoewel Accountnet de uiterste zorg besteedt aan controle op juistheid van de op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Accountnet of anderszins worden gewijzigd . Accountnet kan dan ook geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid ter zake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit.

Links van Derden op de website van Accountnet, worden niet door Accountnet gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Accountnet aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden gebruikt of worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Accountnet.

 

Klik hier voor de volledige tekst van de disclaimer.