Home  |  Diensten  |  Accountnet Online  |  Over ons  |  Klanten  |  Extra |   Nieuws Links  |  Contact  |  Brochures  | HelpdeskLogin

Uw Nederlandstalige accountant, belastingadviseur en gestor.

Voor particulieren:
Belastingaangiften, personal assistant service, post service, begeleiding bij de aankoop of verkoop van onroerend goed, testamenten, estate planning, expat service, afhandeling bij overlijden, verzekeringen,  alle gestor werkzaamheden, zoals vergunningen, NIE nummers, residentschap, gemeentelijke zaken, rijbewijs, auto invoer, vertaalwerk, juridisch advies.

Voor bedrijven:
Online-boekhoudservice elk moment van de dag op elke plaats in de wereld beschikbaar in 32 talen, alle belastingzaken, tax planning, domicilie service, oprichting van bedrijven CB, SL, SA, vaste Inrichting, eenmanszaak, vergunningen, diploma´s, businessplanning, overname van bedrijven, merkenrecht, internet services, bedrijfsadvies door ervaren deskundigen.

Wat doen wij voor u?

Wij kunnen u op het gebied van Estate Planning met de volgende zaken van dienst zijn.

  • Inventarisering van uw huidige situatie en advies voor een Estate Planning
  • Opstellen van een Estate Planning rekening houdend met uw wensen ten aanzien van financiële zekerheid, erfrecht wensen, fiscale belangen, zakelijke overdracht en vermogens beheer
  • Voorbereiden van (notariële) aktes en overeenkomsten
  • Begeleiding van testament bij notaris
  • Administratie van vermogens
  • Totale fiscale begeleiding
  • Verzekeringsbeheer en -management
  • Personal Assistant Service
  • Optreden als testamentair executeur
Estate Planning

Estate planning in Spanje is erg belangrijk, veel belangrijker nog dan in Nederland.
Nederland heeft namelijk wettelijk standaard erfrecht bepalingen die vele malen beter uitkomen voor de langstlevende dan datgene wat in Spanje op dit gebied wettelijk geregeld is.  In Nederland wordt de langstlevende erkende partner optimaal beschermd. De nalatenschap komt in Nederland geheel ten goede aan deze partner. De kinderen krijgen slechts een niet-opeisbare vordering op de erfenis, welke pas opeisbaar is na overlijden van die langstlevende partner.
In Spanje gaat de nalatenschap volledig naar de kinderen óf naar de ouders van de overledene. De langstlevende erkende partner (in Spanje is dat bijna altijd alleen de echtgenoot) behoudt slechts het recht tot (vrucht)gebruik van een deel van de nalatenschap, waarvoor hij/zij successierechten verschuldigd is.
Kortom, de partner blijft berooid achter.

Automatisch Spaans erfrecht
Als je als Nederlander langer dan 5 jaar resident bent in Spanje dan zijn automatisch de Spaanse erfrechtregels van toepassing. Je kunt dit voorkomen door bij leven te bepalen, dat je kiest voor een afwikkeling volgens het Nederlands erfrecht. Alleen op deze wijze wordt je partner beschermd tegen aanspraken van kinderen of (schoon)ouders en kan de langstlevende financieel ongestoord verder leven.

Successiebelasting
Nederlanders die resident zijn in Spanje zijn Spaanse successierechten verschuldigd als ze een schenking of erfenis ontvangen. Daarnaast geldt dat deze Nederlanders ook te maken krijgen met Nederlandse successiebelasting. Bijvoorbeeld wanneer zij tot 10 jaar geleden nog in Nederland woonden of een erfenis/schenking uit Nederland ontvangen. U betaald dus dubbele belasting, en helaas bestaat er op dit gebied geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Spanje. Een goede planning vooraf is hier dus van groot belang.

Regel je zaken bij leven
Als je dood bent kun je niets meer doen, dus regel dat wat jij wil bij leven en wel nu.  Wacht niet tot je doodziek bent. En wat te doen als je morgen tegen een boom knalt.  Zorg er voor dat je zelf de regie hebt op de situatie na je overlijden. Wil je dat jouw dierbaren financieel verzorgd achterblijven? Wil je dat je erfgenamen niet meer successiebelasting betalen dan nodig is?

Vraag onze gratis vragenlijst financiële situatie aan, vul deze in en bespreek vervolgens je situatie met ons.
Voor de kosten hoef je het niet te laten, want wij sturen de vragenlijst gratis op.  Voor de adviestarieven kun je onze tarieflijst raadplegen, zodat je precies weet waar je aan toe bent, als je ons voor advies of begeleiding inschakelt.

Zeker als je in Spanje bezittingen hebt is het raadzaam om je financiële situatie tijdig met ons te bespreken.

Ook voor jonge mensen (zeker met kinderen) is een gesprek zeer raadzaam.

Als fiscaal deskundigen weten wij veel, maar niet alles, dus verwijzen wij u bij erfeniszaken door naar de met ons samenwerkende specialisten op dit gebied, waarbij wij de regie en de coordinatie in handen blijven houden.