Home  |  Diensten  |  Accountnet Online  |  Over ons  |  Klanten  |  Extra |   Nieuws Links  |  Contact  |  Brochures  | HelpdeskLogin

Uw Nederlandstalige accountant, belastingadviseur en gestor.

Voor particulieren:
Belastingaangiften, personal assistant service, post service, begeleiding bij de aankoop of verkoop van onroerend goed, testamenten, estate planning, expat service, afhandeling bij overlijden, verzekeringen,  alle gestor werkzaamheden, zoals vergunningen, NIE nummers, residentschap, gemeentelijke zaken, rijbewijs, auto invoer, vertaalwerk, juridisch advies.

Voor bedrijven:
Online-boekhoudservice elk moment van de dag op elke plaats in de wereld beschikbaar in 32 talen, alle belastingzaken, tax planning, domicilie service, oprichting van bedrijven CB, SL, SA, vaste Inrichting, eenmanszaak, vergunningen, diploma´s, businessplanning, overname van bedrijven, merkenrecht, internet services, bedrijfsadvies door ervaren deskundigen.

Family Office

Wat is een Family Office?
Family Office is een naam die verbonden is aan vennootschappen of stichtingen, die vroeger het totale beheer voor de zeer rijke families uitvoerden.
Dat beheer bestond uit financieel beheer, verzorgen van de gehele administratie, zorgen dat de kastelen en paleizen en hun tuinen onderhouden werden, opvolging van familieleden binnen en buiten de bedrijven regelen, vermogensplanning, en veel meer zaken die er voor zorgden dat deze zeer vermogende families en hun kinderen zonder zorgen konden genieten van het leven.
Bijna alle zeer vermogende families hebben tegenwoordig een family office die alle beheerszaken voor hen uitvoert. Families zoals Brenninkmeijer, Heijn, Heineken, maar ook de koninklijke familie maakt gebruik van deze vaak zeer geheime vennootschappen.
Omdat de aard en omvang van onze diensten die wij leveren voor (vermogende) families die zich gevestigd hebben in Spanje bijna volledig vergelijkbaar is, gebruiken wij ook deze term voor het dienstenpakket dat wij kunnen bieden aan families die in Spanje wonen.
Het beheren van een familievermogen omvat een grote verantwoordelijkheid - tegenover de generaties die gebouwd hebben aan het vermogen, maar ook ten aanzien van de toekomstige generaties. De adviseurs van ons Family Office hebben vele jaren ervaring in het omgaan met deze verantwoordelijkheid en adviseren u op een adequate wijze op alle gebieden die te maken hebben met een deskundig en voorzichtig beheer van uw vermogen, waar altijd een strategische visie en een terdege uitgewerkt plan aan ten grondslag moet liggen.

Alle factoren belicht
Onze ambitie is het ontwikkelen van totaal strategieën toegespitst op de specifieke situatie van uw familie.
Wij zijn geen bank en hebben dus geen belangen om bepaalde financiële producten in ons advies op te nemen.
Door onafhankelijk advies los van welke interne of externe belangen dan ook te adviseren, wordt uw probleem het beste opgelost. Onze adviezen worden samengesteld door een team van specialisten, welke elk een deel van uw probleem bestuderen en vervolgens adviseren in de oplossing.
Onze adviseur coördineert de werkzaamheden van deze specialisten en waakt erover dat men zich blijft richten op uw specifieke situatie. Vervolgens plaatst onze contactpersoon de diverse adviezen in één uniform rapport, dat vervolgens aan u gepresenteerd wordt.

Uitgebreid aanbod
Wij helpen onze klanten niet alleen met de (her)structurering van hun vermogen. Tegen de achtergrond van onze jarenlange ervaring op dit gebied kunnen wij u helpen in de succesvolle selectie en controle van de externe portefeuillemanagers of private bankiers. Of door voor en namens u rechtstreeks contacten te leggen, of als onderdeel van een samen met u opgezette selectieprocedure. Ook bij de keuze van andere service providers, adviseren wij u graag, echter altijd als adviseur van u en zonder dat wij enig belang hebben bij de keuze van een beheerder, bank of dienstverlener.

Meer tijd voor het wezenlijke
Een groot vermogen hoeft niet per se ook een grote complexiteit in de advisering te betekenen.
Onze manier van aanpak maakt op een systematische wijze haalbare vermogensplannen en geeft u door onze rapportage een duidelijk en transparant inzicht in de huidige situatie en de toekomst, zonder dat daarvoor dikke rapporten gemaakt moeten worden met veel onleesbare vaktaal.
Daarnaast helpen wij onze cliënten in de uitvoering van de plannen, zoals het oprichten van een stichting, beheersmaatschappij of trust en de planning en uitvoering van het plan, waarbij onze administratieve experts de gehele administratieve rompslomp voor u uit handen kunnen nemen, terwijl u via internet op elk moment en vanaf elke plaats, direct inzage in uw administratie kunt hebben.
Een samenwerking op absolute vertrouwensbasis en open partnerschap met u, uw eigen adviseurs en banken is daarbij voor ons een vanzelfsprekendheid.
Laat ons de planning en administratie van uw vermogen verzorgen, controleer zelf of laat ons de vermogensbeheerder of bank controleren, zodat u meer tijd heeft voor het wezenlijke:  

Genieten van het leven.


P.S.  Wij adviseren, plannen en administreren vermogens maar wij doen niet aan vermogensbeheer.
U bepaalt steeds weer wat er met uw vermogen gebeurt, wij willen geen enkele beschikkingsbevoegdheid over uw vermogen hebben.
U kunt dat laatste natuurlijk uitbesteden aan andere betrouwbare partijen en ons belasten met de controle op die partij, maar onze gedragscode staat actief beheer van andermans vermogen niet toe.
Een extra waarborg naar u toe, waarom u ons vertrouwen kunt.