Home  |  Diensten  |  Accountnet Online  |  Over ons  |  Klanten  |  Extra |   Nieuws Links  |  Contact  |  Brochures  | HelpdeskLogin

Uw Nederlandstalige accountant, belastingadviseur en gestor.

Voor particulieren:
Belastingaangiften, personal assistant service, post service, begeleiding bij de aankoop of verkoop van onroerend goed, testamenten, estate planning, expat service, afhandeling bij overlijden, verzekeringen,  alle gestor werkzaamheden, zoals vergunningen, NIE nummers, residentschap, gemeentelijke zaken, rijbewijs, auto invoer, vertaalwerk, juridisch advies.

Voor bedrijven:
Online-boekhoudservice elk moment van de dag op elke plaats in de wereld beschikbaar in 32 talen, alle belastingzaken, tax planning, domicilie service, oprichting van bedrijven CB, SL, SA, vaste Inrichting, eenmanszaak, vergunningen, diploma´s, businessplanning, overname van bedrijven, merkenrecht, internet services, bedrijfsadvies door ervaren deskundigen.

Oprichten bedrijf in Spanje


Wij adviseren u over de voor u beste bedrijfsvorm (eenmanszaak, firma, S.L. of S.A. etc.) en zetten voor u de voor- en nadelen op een rij.

Wij kunnen uw bedrijf turn key oprichten, dat betekent dat wij alle benodigde werkzaamheden uitvoeren en een prijs berekenen welke inclusief alle kosten, belastingen, notariskosten etc. is.

Op deze wijze weet u precies waar u aan toe bent.

Zowel de eigenaar van een éénmanszaak als de directeur van een S.L. zijn verplicht verzekerd (kosten ongeveer € 275,- per maand).

Men is dan wel verzekerd voor de volgende zaken:

    * Pensioen
    * Ziektekosten
    * Ziekengeld

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Accountnet kan samen met haar specialisten zoals accountants en advocaten de totale dienstverlening rond een SL verzorgen, van de oprichting, het verkrijgen van de benodigde vergunningen, tot de verzorging van de administratie en de belastingzaken


De éénmanszaak

Een éénmanszaak is een bedrijf dat gedreven wordt voor eigen rekening, dus voor rekening en risico van de eigenaar, die tevens ondernemer is.

Een zelfstandige ondernemer is verplicht zich als autonomo in te schrijven en natuurlijk moet u ook voldoen aan de vestigingseisen.


Spaanse firma

Wij spreken van een firma (vennootschap onder firma) wanneer er 2 of meer eigenaren zijn, die op persoonlijke titel en voor eigen rekening en risico werkzaam zijn. Elk der vennoten moet zich als autonomo inschrijven en de firma moet natuurlijk ook voldoen aan de vestigingseisen. Zorg bij een firma ALTIJD voor een goed schriftelijk firmacontract opgesteld door een deskundige.


De Spaanse S.L.

De S.L. is te vergelijken met de B.V. in Nederland en is dus een rechtspersoon, waarbij het eigendom is afgesplitst van het vermogen van de eigenaren of ondernemers.

Het komt zelfs vaak voor, dat het eigendom van de (aandelen van de) S.L. in andere handen zijn, dan de leiding van dat bedrijf. Een directeur van een S.L. hoeft dus niet de eigenaar van dat bedrijf te zijn.

De eigenaar/zaakvoerder van de S.L. noemt men in Spanje administrador en moet zich ook als autonomo inschrijven.

Ook de S.L. moet voldoen aan de Spaanse vestigingseisen.

De boekhouding van een S.L. moet voldoen aan een aantal administratieve eisen.