Home  |  Diensten  |  Accountnet Online  |  Over ons  |  Klanten  |  Extra |   Nieuws Links  |  Contact  |  Brochures  | HelpdeskLogin

Uw Nederlandstalige accountant, belastingadviseur en gestor.

Voor particulieren:
Belastingaangiften, personal assistant service, post service, begeleiding bij de aankoop of verkoop van onroerend goed, testamenten, estate planning, expat service, afhandeling bij overlijden, verzekeringen,  alle gestor werkzaamheden, zoals vergunningen, NIE nummers, residentschap, gemeentelijke zaken, rijbewijs, auto invoer, vertaalwerk, juridisch advies.

Voor bedrijven:
Online-boekhoudservice elk moment van de dag op elke plaats in de wereld beschikbaar in 32 talen, alle belastingzaken, tax planning, domicilie service, oprichting van bedrijven CB, SL, SA, vaste Inrichting, eenmanszaak, vergunningen, diploma´s, businessplanning, overname van bedrijven, merkenrecht, internet services, bedrijfsadvies door ervaren deskundigen.


Accountnet.info respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens om de interne procedures zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en / of u onze nieuwsbrieven en andere informatie over onze organisatie toe te zenden.
Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Accountnet.info zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdrachten.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties
Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door ons een e-mail te sturen, of bij ons nieuwsmagazine op "unsubscribe" te klikken .
Accountnet.info zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of op andere dan in de hierboven beschreven situaties aan derden ter beschikking stellen.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Accountnet.info.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
Om technische en operationele redenen kanhet nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Accountnet.info gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Accountnet.info, dan kunt u ons een e-mail sturen.
Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.
In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
Accountnet.info is onderhavig aan de Spaanse wetgeving.
De onderstaande privacy garantie is volgens de Spaanse wet gesteld in het Spaans, dit in verband met wettelijke verplichtingen.

 
PRIVACY GARANTIES Volgens de Spaanse wetgeving
 
En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal, Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. (en adelante Accountnet.info) informa a los usuarios de que: - Accountnet.info ha adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. - Accountnet.info ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que se facilitan y, además, se han instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que nos facilitan. El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario enviando un email a info@ accountnet.info o a la dirección postal indicada.