Welke belastingzaken komt u tegen als u naar Spanje gaat verhuizen?

Hieronder enige zaken die belangrijk zijn om te weten als u gaat emigreren naar Spanje.

Over alle onderwerpen is een aparte pagina met voor u belangrijke informatie.

M-biljet
Belastingformulier dat u in moet vullen over het jaar waarin u emigreert. Dit 100 pagina’s tellende document is alleen handmatig in te vullen en is het meest vervelende en moeilijke formulier dat de Nederlandse belastingdienst kent. U kunt dit formulier laten invullen door een deskundige belastingadviseur, maar dat zal niet goedkoop zijn.

De conserverende aanslag
Aanslag met betrekking tot opgebouwd pensioen of lijfrenten als u naar het buitenland verhuist. Deze krijgt u na enige tijd opgestuurt en legt een soort claim op uw opgebouwde pensioen c.q. lijfrente voor het geval u voortijdig pensioen op neemt of tot uitkering of vervroegde verzilvering over gaat.

Vrijstelling loonheffing
Vraag vrijstelling loonheffing aan ter voorkoming van dubbele belastingen.  Ook dit kunt u door een deskundige laten verzorgen, maar is ook door u zelf eenvoudig aan te vragen bij de diverse instanties waar u inkomen van ontvangt. Let op echt overheidspensioen via het ABP komt niet in aanmerking voor vrijstelling, dus zult u in Spanje verrekening met uw belasting aanslag moeten vragen.

C-biljet
Belastingformulier dat u in moet vullen in de jaren na emigratie als u nog een fiscale band heeft met Nederland, bijvoorbeeld woningbezit of spaargeld. Er zijn slechts een paar specialistische belastingadviseurs die deze aangifte voor u vanuit Spanje kunnen verzorgen, waaronder Accountnet.

Opgaaf Wereldinkomen
Opgave doen van uw wereldinkomen, o.a. ten behoeve van het CVZ. Dit is een eenvoudig in te vullen formulier, maar u moet wel weten hoe en wat u moet aangeven.

Belastingverdrag tussen Nederland en Spanje
Verdrag tussen Nederland en Spanje ter voorkoming van dubbele belastingbetaling bij emigratie.

Raadpleeg bij vragen of twijfel altijd een deskundige belastingadviseur met kennis van de Nederlandse belastingen en de Spaanse belastingen.  Een “gewone” Spaanse gestor is in dat geval niet aan te raden.

 

 

Door webadmin

Oprichter van Boulonois & Kruit BV in 1979, thans is dat Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. Gewerkt bij Dijker & Doornbos Accountants, Price Waterhouse Accountants, Scheffers & Boulonois Accountants, Iveco Nederland BV, Terberg Beheer BV, Boulonois, Poublon & Partners BV. Nu met pensioen en verleent ondersteuning op sommige gebieden zoals IT, marketing en management aan Accountnet.