Online kantoor

Accountnet digitaal kantoor.   Met ons virtuele kantoor hoeft u de deur niet uit en kunt u ons toch elk moment van de dag bezoeken gedurende 24 uur per dag en elke dag in het jaar. Het voordeel van dit virtueel kantoor is, dat u ongeacht de dag of het tijdstip altijd een bezoek aan ons kunt brengen en daar […]

Company Management

  U kunt Accountnet inschakelen om het administratieve- en financiële management voor uw (buitenlandse) bedrijf in Spanje te verzorgen.   Daaronder valt niet alleen het verzorgen van de gehele administratie, maar ook het optreden als company secretary, zodat alle wettelijke en fiscale verplichtingen altijd tijdig en correct worden uitgevoerd.   Ook treden wij voor meerdere grotere bedrijven op als financiële manager, waarbij […]

Levenstestament

U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of geestelijk achteruit. U heeft niemand om voor uw belangen als alleenstaande in Spanje op te komen. Of u staat voor een ingrijpende operatie. Dan is het goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden […]

Ik woon in Spanje, hoe vraag ik AOW pensioen aan?

Wij kunnen u helpen met de aanvraag van uw AOW. Wij begeleiden het proces van aanvraag tot uitkering. Voor elk jaar- in de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW gerechtigde leeftijd – waarin u in Nederland heeft gewoond of gewerkt, ontvangt u 2% van de volledige AOW. Het maakt daarbij niet uit of u nu wel of niet in loondienst […]

Belastingen in Nederland

  Accountnet kan als oorspronkelijk Nederlands Accountants- en belastingadvieskantoor uw fiscale belangen in Nederland behartigen en de noodzakelijk Nederlandse belastingaangiften voor u verzorgen. U kunt ons inschakelen voor : Aangifte wereldinkomen (vaak nog verplicht indien u bepaalde uitkeringen in Nederland ontvangt) Aangifte inkomstenbelasting Uitstel van betaling regelen Ontheffing aanvragen van inhouding belasting op bepaalde uitkeringen Verzorgen van de aangifte voor […]

Salaris administratie

  De salarisadministratie van uw bedrijf is een zeer delicaat onderwerp. Kleine fouten hierin kunnen grote gevolgen hebben. Wij zijn ons hier terdege van bewust en hebben daarom diverse procedures in onze organisatie ingebouwd teneinde het risico van fouten tot een minimum te beperken. Een voorbeeld hiervan is dat de te verwerken informatie zal worden nagekeken door uw vaste contactpersoon […]

Gestor algemeen

  Een Gestor is een algemene consultant die je leven in Spanje veel gemakkelijker kan maken. Werkend vanuit een kantoor dat bekend staat als een gestoría, fungeert hij of zij als een tussenpersoon tussen u en de verschillende officiële instanties. Hij of zij weet hoe de vele lokale en andere overheidsorganisaties werken en is meestal in staat om aanvragen, vergunningen […]