Belastingen voor NIET residenten in Spanje

  Als huiseigenaar in Spanje en nog officieel verblijvend buiten Spanje  (bijvoorbeeld Nederland), moet u toch een aantal belastingen betalen in Spanje, dat zijn:   IBI (Impuestos sobre Bienes Inmuebles) Dit betreft de gemeentelijke onroerend goed belasting gebaseerd op de kadastrale waarde van uw eigendom (valor catastral). Het uiteindelijk te betalen bedrag verschilt van gemeente tot gemeente. Enerzijds omdat het […]

Bankzaken

Accountnet is geen bank en zal nooit enige bankdienst gaan verlenen.   Wel heeft Accountnet goede contacten met banken in Spanje, waarvan sommige kantoren of afdelingen u prima in uw eigen taal kunnen helpen.   Accountnet kan haar klanten in contact brengen met deze banken.    

Hypotheek

De financiering van buitenlands onroerend goed is niet gemakkelijk.  Er zijn maar weinig banken in Nederland of België, die bereid zijn om U een hypothecaire lening te geven teneinde onroerend goed in Spanje te financieren.  Dit heeft vooral te maken met het risico, dat de banken in Nederland lopen omtrent de terug verkrijging van de geleende som, rente en kosten […]

Ik woon in Spanje, hoe vraag ik AOW pensioen aan?

Wij kunnen u helpen met de aanvraag van uw AOW. Wij begeleiden het proces van aanvraag tot uitkering. Voor elk jaar- in de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW gerechtigde leeftijd – waarin u in Nederland heeft gewoond of gewerkt, ontvangt u 2% van de volledige AOW. Het maakt daarbij niet uit of u nu wel of niet in loondienst […]