03570 Villajoyosa

Avenida País Valencia 12 baja - Alicante

Heb je een vraag?

Categorieën

Crypto Currency

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Het ministerie van Financiën heeft besloten om de nieuwe rapportageverplichtingen voor virtuele valuta uit te stellen tot 2024 onverminderd  de informatie die al vereist is over cryptocurrencies in de huidige aangiftemodellen, zoals die met betrekking tot de personenbelasting (IRPF).

De modellen die door deze extensie worden beïnvloed, zijn 172, 173 en 721, die respectievelijk zullen dienen om saldi en operaties in Spanje en het bezit van crypto-activa in het buitenland aan te geven.

Alle agenten die deelnemen aan de cryptocurrency-keten worden gecontroleerd, zoals wisselkantoren, virtuele portemonnees, beurzen en portefeuilles, sleutelbewaringsdiensten, providers en andere bedrijven en exploitanten van de sector.

De Schatkist presenteerde haar voorstellen voor de bovengenoemde modellen al in juni. Deze concepten vereisten dat belastingbetalers een aanzienlijke hoeveelheid informatie moesten verstrekken met als doel “de fiscale controle van belastbare gebeurtenissen die kunnen voortvloeien uit het bezit van en de operaties met cryptocurrencies te verbeteren”.

Modellen 172 en 173 zullen worden gebruikt om saldi en operaties met cryptocurrencies aan de Schatkist te declareren. Bedrijven die fiscaal ingezetene zijn en die deelnemen binnen de sector die valuta’s creëert, beveiligingsdiensten voor cryptografiesleutels levert of diensten die verband houden met een andere activiteit, zal verplicht zijn om de aangifte te overleggen. Ook bedrijven die wissel- of digitale geldagentschappen zijn of bedrijven die namens externe bedrijven of individuen virtuele valuta onderhouden, opslaan of overdragen. Kortom, die personen of bedrijven die inwoner zijn van Spanje en die deelnemen aan de sector, ongeacht de plaats waar de diensten worden verleend of waar de virtuele valuta of hun houders zich bevinden.

Model 721, geïnspireerd op model 720 voor de aangifte van activa in het buitenland, vereist dat belastingbetalers aangifte doen van de virtuele valuta die zij buiten Spanje bezitten. Het zal gevolgen hebben voor personen die buiten de grens met cryptocurrencies werken, maar ook voor de begunstigden, gemachtigden en gevolmachtigden.

Aangevers moeten in grote lijnen een bewijs van hun belastingidentificatie achterlaten, informatie die ook aan de aangegevene kan worden verstrekt. Het zal onder andere ook nodig zijn om de sleutel of het openbare adres te rapporteren waarmee de opgegeven elektronische portemonnee wordt geïdentificeerd, het type virtuele valuta, het aantal eenheden aan het begin en aan het einde van de specifieke periode, de waarde van de crypto-activa en van het saldo per 31 december opgenomen in de publieke sleutel.

Inkomstenbelasting IRPF

Deze verlenging heeft echter geen invloed op de verplichting om de winsten van cryptocurrencies in de IRPF, aan te geven.

Kortom vanaf 2024 komt er veel werk op u en ons af met betrekking tot Bitcoins en andere crypto currency.

Wij maken graag een afspraak per telefoon, video of chat.
Voor zover mogelijk kunnen wij ook een persoonlijke afspraak bij ons op kantoor maken, echter alleen na voorafgaand overleg en tijdige reservering.

Maak daarom alstublieft zelf een afspraak voor een telefonisch, video of persoonlijk gesprek op ons kantoor op het moment dat het u schikt door HIER TE KLIKKEN.

U kunt ons dus niet bezoeken, zonder eerst een afspraak gemaakt te hebben.


Inhoudsopgave