03570 Villajoyosa

Avenida País Valencia 12 baja - Alicante

Heb je een vraag?

Categorieën

DE SPAANSE OVERHEID

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Het Spaanse overheidsstelsel is een organisatie bestaande uit materiële, economische, technische en personele middelen die door de Staat worden ingezet om op een efficiënte manier de vragen uit de maatschappij vast te stellen en eraan te beantwoorden door het verlenen van openbare goederen en diensten.

In Spanje is de openbare administratie ondergebracht in de Uitvoerende Macht, en daar het een gedecentraliseerde staat betreft, op drie verschillende niveaus:
– De Centrale Overheid van de Staat.
– De Overheden van de Autonome Deelstaten.
– De Instellingen die deel uitmaken van de Lokale Overheden.
– Bovendien worden ook de Openbare Instellingen die verbonden of afhankelijk zijn van genoemde Overheden gerekend tot de Openbare Administratie.

De Centrale Overheid

De Centrale Overheid of Regering is het overkoepelende orgaan van de Staat. Haar handelingsbevoegdheden bestrijken niet allen het hele Spaanse grondgebied, maar ook alle administratieve handelingen in het buitenland.

De Regering wordt gevormd door de Ministers die zetelen in de hoofdstad van Spanje, Madrid. Elke minister heeft de leiding over een of meerdere ministeries. De Minister President bepaalt hoeveel ministeries er zijn, welke benaming zij krijgen en welke bevoegdheden zij krijgen toegewezen.

Daarnaast is er de Territoriale Regering, oftewel de aanwezigheid van de Centrale Regering in het hele land. Het gaat in wezen om de Afgevaardigden en de Onderafgevaardigden van de Regering.

In iedere Autonome Deelstaat vertegenwoordigt een Afgevaardigde de Centrale Regering en hij voert het Algemene Beleid van de Staat uit in het desbetreffende Deelstaat. De onderafgevaardigde vervult dezelfde functies op Provinciaal niveau.

Het Lokale Bestuur
Het Lokale Bestuur neemt op beleidsniveau de derde plaats in en is samengesteld uit de personele en materiële middelen waarover de Gemeenten en Provinciale Staten beschikken om hun taken uit te voeren.
De beleidsstructuur van de Gemeenten is onderverdeeld in een aantal organen genaamd “Consejalías” (Portefeuilles), die worden beheerd door een wethouder. Onder iedere portefeuille valt een aantal bevoegdheden en taken die eigen zijn aan de Gemeente. Er is echter ook een aantal portefeuilles waar Gemeentelijke basisbevoegdheden aan zijn toegekend en die in iedere Gemeente terug te vinden zijn.

Het Autonome Bestuur

Het Autonome Bestuur neemt op beleidsniveau de tweede plaats in. Het bestuur is samengesteld uit de personele, economische, materiële en technische middelen die vallen onder het gezag van de Autonome Regeringen voor de invulling van de bevoegdheden die zij wettelijk toebedeeld hebben gekregen. Hun handelingsbevoegdheid is beperkt tot het territorium waartoe zij behoren.

De beleidsstructuur van Provinciale Staten is identiek aan die van de Gemeenten, hoewel de administratieve eenheden in plaats van portefeuilles, gebruikelijk Afdelingen worden genoemd, met aan het hoofd een Provinciale Afgevaardigde.

Wij maken graag een afspraak per telefoon, video of chat.
Voor zover mogelijk kunnen wij ook een persoonlijke afspraak bij ons op kantoor maken, echter alleen na voorafgaand overleg en tijdige reservering.

Maak daarom alstublieft zelf een afspraak voor een telefonisch, video of persoonlijk gesprek op ons kantoor op het moment dat het u schikt door HIER TE KLIKKEN.

U kunt ons dus niet bezoeken, zonder eerst een afspraak gemaakt te hebben.


Inhoudsopgave