03570 Villajoyosa

Avenida País Valencia 12 baja - Alicante

Heb je een vraag?

Categorieën

DROPSHIPPING EN BTW

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

INTERNATIONALE DROPSHIPPING EN BTW

 

Sinds 1 juli 2021 gelden nieuwe btw-regels voor webshops die producten leveren aan consumenten binnen de EU. Deze regels gelden ook voor webwinkels die via dropshipping producten aan particulieren verkopen. Internationaal btw-specialist Raymond Feen, waarschuwt webshops die internationaal willen dropshippen. “Besef dat producten niet meer zonder betaling van btw bij een consument terecht kunnen komen.”
De btw-vrijstelling voor pakketjes met een waarde van maximaal 22 euro van buiten de EU is vervallen. Verkoop je producten binnen de EU dan ben je al snel btw van het bestemmingsland verschuldigd. Voor de btw-afdracht in de andere lidstaat kun je gebruikmaken van vereenvoudigde regelingen. Dit artikel licht de regelingen toe en geeft aan de hand van voorbeelden antwoord op de vraag hoe jij als internationale dropshipper met de btw moet omgaan.

WAT IS DROPSHIPPING?

Dropshipping is het verkopen van andermans producten zonder dat je die op voorraad hebt. De leverancier stuurt het product dat in jouw webshop is besteld rechtstreeks naar je klant.  Heb je internationale klanten of bestel je producten bij buitenlandse fabrikanten of leveranciers? Dan heeft dit gevolgen voor de btw-heffing. De nieuwe wetgeving voor webwinkelverkopen aan particulieren is complex. Hoe je als dropshipper de btw betaalt, verschilt per situatie. Maar het afdragen van btw in het land van de klant staat centraal.”

BTW-WIJZIGINGEN

De nieuwe btw-regels voor e-commerce gelden alleen voor verkopen aan consumenten (B2C) en niet voor verkopen aan bedrijven.

Dropshippers die verkopen aan particulieren moeten sinds 1 juli 2021 met de volgende wijzigingen rekening houden:

 • Geen btw-vrijstelling.
  Voor pakketjes van buiten de EU met een waarde van maximaal 22 euro geldt geen btw-vrijstelling meer. Er is altijd btw verschuldigd in het EU-land van bestemming.
 • 10.000 euro-drempel.
  Wanneer je een product verkoopt aan iemand in een ander EU-land, bereken je het btw-tarief van het land van bestemming. Deze verkoop wordt intracommunautaire afstandsverkoop genoemd. Hierbij gaat het om goederen die op het moment van verkoop aan de consument al in de EU aanwezig zijn en van de ene naar de andere lidstaat worden vervoerd. Het maakt niet uit of de goederen vanuit Nederland of vanuit een andere lidstaat worden verstuurd naar de klant in het andere EU-land.Als de omzet van jouw intracommunautaire afstandsverkopen op jaarbasis onder de 10.000 euro is, mag je Spaanse btw berekenen. Dit geldt alleen als Spanje het land van vertrek is. Lever je accijnsgoederen, of nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen aan consumenten? Dan geldt de 10.000 euro-drempel niet. Voor die goederen is altijd de btw van de lidstaat van bestemming verschuldigd.

UNIEREGELING

Je kiest zelf hoe je de buitenlandse btw bij intracommunautaire afstandsverkopen afdraagt. Afdracht is ook nog steeds mogelijk via een btw-registratie in de EU-landen van bestemming, maar je mag ook de buitenlandse btw afdragen via het éénloketsysteem, ofwel One Stop Shop (OSS), van de Nederlandse Belastingdienst.

Binnen het éénloketsysteem gebruik je de Unieregeling. Je geeft dan elk kwartaal in de OSS-portal aan welke btw-bedragen je aan iedere lidstaat over je verkopen moet afdragen. Het totale bedrag maak je over aan de belastingdienst. Die zorgt voor btw-afdracht in de lidstaat van je klant. Je moet bij intracommunautaire afstandsverkopen kiezen: de Unieregeling of lokale btw-registratie in de landen waar je de btw moet afdragen. Je mag niet beide gebruiken.”

INVOERREGELING

Er bestaat een Invoerregeling voor pakketjes van buiten de EU met een intrinsieke waarde van maximaal 150 euro. De intrinsieke waarde is gelijk aan de prijs die de consument betaalt voor het product. Als bijkomende kosten zoals vervoers- en verzekeringskosten inbegrepen zijn in de totaalprijs (niet apart gespecificeerd), dan behoren ze tot de intrinsieke waarde. Staan deze bijkomende kosten wel apart vermeld op de factuur, dan vallen ze buiten de intrinsieke waarde.  Importeer je als dropshipper het product voor je klant en kies je voor deze regeling? Dan betaal je geen invoer-btw. Je klant betaalt de btw namelijk op het moment dat hij het product in je webwinkel koopt. Je hebt dan wel een invoerregelingnummer (IOSS-nummer) nodig van de Belastingdienst. De douane-agent die voor de pakketjes de invoeraangifte doet bij de douane moet dan wel op tijd van jou het IOSS nummer ontvangen zodat je geen invoer-btw aan de grens betaalt.”

Naast de portal voor de Unieregeling heeft het éénloketsysteem ook een portal voor de Invoerregeling, de Import One Stop Shop-portal (IOSS). “Via de IOSS-portal draag je de btw die je ontvangt van je klant af op basis van het tarief dat geldt in het EU-land van bestemming.”

Als je bij invoer in Nederland de Invoerregeling niet gebruikt of het pakketje is zonder verzend- en verzekeringskosten meer dan 150 euro waard, dan heb je 2 mogelijkheden; jij importeert de goederen of de Nederlandse consument importeert ze zelf.

 1. Als het pakketje voor een Nederlandse consument bestemd is en de invoer vindt plaats in Nederland, dan betaal je als importeur de invoer-btw in Nederland én de Nederlandse btw over de levering aan jouw klant. De aan de grens betaalde invoer-btw kun je via je reguliere btw-aangifte terugvragen. Beschik je over een vergunning artikel 23 van de Nederlandse Belastingdienst? Dan hoef je de invoer-btw niet op het moment van invoer te betalen. Je mag de heffing van de invoer-btw dan verleggen naar je binnenlandse btw-aangifte.
  Als het pakketje voor een particulier in een andere lidstaat is, bijvoorbeeld Frankrijk, en de leverancier stuurt het pakketje rechtstreeks naar deze Franse consument, dan betaal je de Franse invoer-btw én de Franse btw over de levering aan de consument. Hiervoor heb je een btw-registratie nodig in Frankrijk. In de btw aangifte die je in Frankrijk doet, draag je de btw over je verkopen af en kun je de betaalde Franse invoer-btw terugvragen.
 2. Je laat de post- of koeriersdienst de verschuldigde btw en eventuele afhandelingskosten voor de inklaring innen bij aflevering van het pakketje aan de consument. De consument importeert dan het pakketje zelf. Informeer je klant hierover voordat hij de bestelling plaatst in je webshop. De prijs die hij in je webshop betaalt, moet dan een prijs zijn waarin geen btw is verwerkt. Anders betaalt hij 2 keer btw, in de webwinkel én aan de deur.

Voor zendingen met een waarde boven 150 euro betaal je naast btw mogelijk invoerrechten. Of en hoeveel invoerrechten je betaalt hangt af van het soort product. Wil je dat jouw klant de verschuldigde invoerrechten, btw en afhandelingskosten voor de inklaring bij de douane betaalt aan de deur? Geef dit aan voordat hij het product in zijn digitale winkelmandje legt. Ook hier geldt dat de consument een product bij je bestelt exclusief het btw-bedrag. Zo voorkom je dat hij dubbele btw betaalt.

Uitgebreide informatie over alle btw-wijzigingen vind je in het KVK artikel ‘Btw-regels voor e-commerce in de EU’. Ook de Belastingdienst geeft informatie.

Door de nieuwe regels en de manieren waarop je btw kunt afdragen zijn goede afspraken met je dropshipleverancier nodig. Omdat je al snel het btw-tarief van het EU-land van je klant in rekening moet brengen is een aanpassing van je webshop en je administratie nodig.

VERSCHILLENDE BTW-TARIEVEN

Let op, dat dropshippers in hun administratie moeten bijhouden welke omzet zij per lidstaat behalen en tegen welk btw-tarief zij hun producten verkopen. “Je vindt de btw-tarieven op de website van de Europese Commissie. Deze verschillen per lidstaat.”

Hongarije heeft binnen de EU het hoogste standaardtarief, namelijk 27%. “Stel dat je verkoopt aan particulieren in Hongarije en in diverse andere lidstaten, dan zou je voor het bepalen van je verkoopprijs uit kunnen gaan van het hoogste tarief van 27%. Je kunt dan voor het product volstaan met 1 bruto verkoopprijs in je webshop. Wanneer je dan aan een consument in een ander EU-land verkoopt, draag je voor die transactie minder btw af en houd je meer winst over.”

AFSPRAKEN MET LEVERANCIER

Goede afspraken met leveranciers zijn noodzakelijk. “Leg niet alleen afspraken vast over levertijd, garantie- en retourmogelijkheden, maar zorg er ook voor dat je weet waarvandaan een leverancier zijn producten verscheept”. “Komen de producten van buiten de EU? Spreek dan af wie verantwoordelijk is voor de inklaring bij de douane: jij, de leverancier of jouw particuliere klant. Importeert de leverancier de producten op jouw naam of op eigen naam dan moet hij weten waarvoor jij de producten hebt verkocht aan de consument. Zodat op de invoeraangifte de juiste waarde staat vermeld.”

Een dropshipper moet dus precies moeten weten waar de producten vandaan komen. “Je moet weten vanaf welke locatie jouw leverancier de goederen verscheept. Dit is belangrijk voor het juist aangeven van de verschuldigde btw.“

MISBRUIK IOSS-NUMMER

Dropshippers moeten voorzichtig zijn met het verstrekken van het IOSS-nummer aan een leverancier. “Maak afspraken over het gebruik van je IOSS-nummer. Met dit nummer hoef je als importeur bij invoer geen btw te betalen. Sta jij toe dat de leverancier je nummer gebruikt bij invoer van de door jou bestelde goederen? Maak dan duidelijk dat hij het nummer niet mag gebruiken voor het importeren van goederen besteld door andere afnemers. Misbruik van je IOSS-nummer wordt op jou verhaald. Je wordt dan aansprakelijk gesteld voor de invoer-btw op goederen die je nooit gekocht hebt.”

LEVERANCIER EN KLANT BUITEN DE EU

Verdiep je in de regels van het land van je klant als zowel klant als leverancier gevestigd zijn in een land buiten de EU.   Er gelden misschien invoerverboden of het land stelt andere eisen aan je product. Zoek uit in hoeverre je aansprakelijk bent als jouw product schade of letsel veroorzaakt. Ga na of er een vrijstelling van invoerbelasting is voor zendingen met een beperkte waarde. Besef dat de btw- en douanewetgeving per land kan verschillen. De Verenigde Staten kent geen invoer-btw. Daar heffen ze Sales Tax die per staat verschilt. Spreek tot slot af wie verantwoordelijk is voor de inklaring bij de douane. Jij als dropshipper, de leverancier of de consument.”

DROPSHIPPEN EN PLATFORMS

Eerder las je hoe de btw wordt geheven als een dropshipper zelf goederen koopt van een leverancier en deze verkoopt aan consumenten. Er zijn ook ´dropshippers of websites´ die van mening zijn dat ze zelf geen goederen kopen of verkopen en dus niet verantwoordelijk zijn voor de btw. Ook voor die ´dropshippers´ is de wetgeving aangepast. Voor platforms bestaat namelijk binnen de nieuwe btw-regels voor e-commerce de ‘platformfictie’.”

Deze platformfictie zorgt ervoor dat ook als een website slechts faciliteert bij de levering van een product tussen een leverancier en een consument in de EU, die website de btw over die levering verschuldigd is. De platformfictie geldt in de volgende 2 situaties:

 1. Het platform of de website faciliteert bij de levering van goederen die door een ondernemer geïmporteerd moeten worden in de EU, maximaal 150 euro waard zijn en rechtstreeks geleverd worden aan een consument.
 2. Het platform of de website faciliteert bij de levering van goederen die al in de EU aanwezig zijn en door een leverancier van buiten de EU verkocht worden aan consumenten in andere lidstaten dan de lidstaat van vertrek. Het gaat hier om intracommunautaire afstandsverkopen waarbij de leverancier van buiten de EU vanuit een voorraad in een EU-land rechtstreeks levert aan consumenten in andere lidstaten.

Faciliteert een webshop bij een levering van goederen tussen een Duitse leverancier en een Nederlandse particulier, dan geldt de platformfictie niet als de goederen vanuit Duitsland naar de Nederlandse consument vervoerd worden. Er is dan immers geen sprake van invoer van buiten de EU. “De platformfictie geldt wel wanneer die goederen door de Duitse leverancier geïmporteerd moeten worden vanuit Rusland, minder dan 150 euro waard zijn en rechtstreeks vanuit Rusland naar de consument in Nederland worden verzonden”, legt Feen uit. “In dat geval is de faciliterende webshop verantwoordelijk voor de btw-afdracht in Nederland.”

Voorbeeld Bol.com. “Op die website worden goederen verkocht van andere ondernemers. Bol.com faciliteert die transacties, want ze zijn betrokken bij de orderverwerking, de afhandeling van de betaling, de afhandeling van retouren et cetera. Faciliteert Bol.com in 1 van de situaties waarvoor de platformfictie geldt, dan is Bol.com de btw verschuldigd. In alle andere gevallen is de leverancier die via Bol.com zijn producten verkoopt zelf de btw verschuldigd over de levering aan de consument.”

“Ook de website van menig dropshipper wordt, indien hij niet zelf de goederen koopt en verkoopt, door deze fictie toch gezien als platform“. “Hij is dan de btw verschuldigd in de EU voor alle verkopen die via zijn website tot stand komen en die vallen onder 1 van de 2 situaties. Dat betekent dat zo´n website zich moet registreren in ieder land waar de btw verschuldigd wordt, tenzij de IOSS en/of OSS-regeling wordt gebruikt.”

DROPSHIPPEN VIA ALIEXPRESS

Het komt voor dat dropshippers producten van platforms van buiten de EU in de etalage van hun webwinkel plaatsen. Is in zo´n situatie dan ook de platformfictie van toepassing? Als de dropshipper zelf goederen koopt op een platform als AliExpress of Amazon en die goederen verkoopt aan consumenten in de EU is de vraag wie de btw verschuldigd wordt: AliExpress of de website van de dropshipper.

Hoewel AliExpress een platform is, betekent dit niet automatisch dat de verantwoordelijkheid voor het afdragen van de verschuldigde btw daar ligt. “De platformfictie geldt immers alleen als er door het platform gefaciliteerd wordt in de transactie tussen leverancier en consument”, legt Feen uit. “Als het platform faciliteert in de levering tussen de leverancier en de dropshipper, geldt voor het platform de platformfictie niet. Maar het is best mogelijk dat de website van de dropshipper zelf wel degene is die faciliteert.” Dat is bijvoorbeeld het geval als:

 • De consument de goederen op de website van de dropshipper bestelt.
 • De dropshipper regelt dat de bestellingen doorgestuurd worden naar de leverancier (eventueel via een platform als AliExpress).
 • De betalingen via de bankrekening van de dropshipper worden afgewikkeld.

”In die gevallen is niet AliExpress het platform waarvoor de fictie geldt, maar de site van de dropshipper. AliExpress is als platform in dit geval niet verantwoordelijk voor de afdracht van btw. Wanneer de consument rechtstreeks een bestelling plaatst bij AliExpress geldt de platformfictie wel voor AliExpress en moet dat bedrijf de verschuldigde btw afdragen.”

Richt je administratiesysteem en je webshop zo in dat de btw-afdracht juist en vlekkeloos verloopt. “De complexiteit van de regels en de diversiteit aan dropship-situaties maken het voor jou als dropshipper extra lastig. Elke situatie vraagt maatwerk. Raadpleeg een btw-specialist zodat je voldoet aan de btw-regels”, besluit Feen.

Inhoudsopgave