03570 Villajoyosa

Avenida País Valencia 12 baja - Alicante

Heb je een vraag?

Categorieën

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP

Je bent hier:
< Alle onderwerpen
VERGELIJKING TUSSEN EEN ÉÉNMANSZAAK / FIRMA ​EN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP (S.L.) IN SPANJE.

De éénmanszaak / firma

Een éénmanszaak is een bedrijf dat gedreven wordt voor eigen rekening, dus voor rekening en risico van de eigenaar, die tevens ondernemer is.

Wij spreken van een firma (vennootschap onder firma) wanneer er 2 of meer eigenaren zijn, die op persoonlijke titel en voor eigen rekening en risico werkzaam zijn. Hierna spreken wij gemakshalve over een firma, maar wij bedoelen daar ook de éénmanszaak mee.

​DE SPAANSE BESLOTEN VENNOOTSCHAP (S.L. OF SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)

De S.L. is te vergelijken met de B.V. in Nederland en is dus een rechtspersoon, waarbij het eigendom is afgesplitst van het vermogen van de eigenaren of ondernemers.

Het komt zelfs vaak voor, dat het eigendom van de (aandelen van de) S.L. in andere handen zijn, dan de leiding van dat bedrijf. Een directeur van een S.L. hoeft dus niet de eigenaar van dat bedrijf te zijn.

Vergelijking:

Inkomstenbelasting 

De zelfstandige moet  Inkomstenbelasting betalen (IRPF) met een maximum van 45%

De S.L. betaald vennootschapsbelasting met een percentage van meestal 25%

 

Aansprakelijkheid

De zelfstandige is volledig aansprakelijk, ook in privé

De eigenaar van een S.L. is slechts beperkt aansprakelijk tot de hoogte van het aandelenkapitaal.

 

Minimum startkapitaal

De zelfstandige hoeft geen minimaal startkapitaal

Een S.L heeft een minimum startkapitaal van  € 3006.

 

Administratie

Een zelfstandige hoeft slechts een beperkte administratie te voeren zodat deze de verplichte bedrijfsaangiften kan doen en aantonen.

De administratie van een SL is uitgebreider en tot in detail in de wet geregeld.

 

Kosten oprichting

Zelfstandigen ongeveer 450 Euro voor de diverse inschrijvingen en aanmeldingen.

S.L kosten voor oprichting enige honderden euro’s ongeveer € 2.000,- in totaal inclusief diverse belastingen, inschrijvingen en aanmeldingen.

 

Sociaal verzekerd

Zowel de zelfstandige als de directeur / aandeelhouder van een S.L. zijn verplicht verzekerd (kosten ongeveer € 325,- per maand).

 

Men is dan wel verzekerd voor de volgende zaken:

PENSIOEN

Voor een pensioen moet je minimaal 15 jaar gewerkt en betaald hebben. Dan ontvang je een minimum pensioen van ongeveer € 500,- per maand. Om met pensioen te kunnen moet je de leeftijd van 65 jaar hebben. Indien je 35 jaar gewerkt en betaald hebt ontvang je een maximaal pensioen van ongeveer € 1150,- per maand (vergelijkbaar met de Nederlandse AOW). Als je meer pensioen wilt kun je een extra premie betalen. Het aantal gewerkte en betaalde jaren in Nederland telt mee voor je pensioen in Spanje. Je moet hiervoor wel een certificaat in Nederland aanvragen.

ZIEKTEKOSTEN

Dokterskosten en ziekenhuis worden voor 100% vergoed behalve indien men gebruik maakt van een privé-kliniek of een privé-arts (apart verzekeren).

Medicijnen worden gedeeltelijk vergoed (eigen bijdrage), de tandarts wordt niet vergoed met uitzondering van het trekken van kiezen of tanden, dit wordt wel vergoed.

ZIEKENGELD

De eerste 14 dagen ziekte worden niet vergoed. Vanaf de 15e dag wordt 75% van het verzekerde salaris betaald. Indien men 18 maanden ziek is moet men gekeurd worden. Hierna gaat de uitkering afhankelijk van de uitslag van de keuring door of men wordt arbeidsongeschikt verklaard. Indien men arbeidsongeschikt verklaard is, dan krijgt men afhankelijk van de ongeschiktheid een uitkering van ongeveer 50%. Dit laatste alleen als men minstens 5 jaar premie betaald heeft.

Deze informatie is vanzelfsprekend zeer beknopt en is bedoeld als algemene informatie.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Accountnet Gestor & Accountancy services S.L. onder telefoon nummer 0034-96 5887840.

Accountnet kan samen met aan haar geassocieerde specialisten zoals accountants en advocaten de totale dienstverlening rond een SL verzorgen, van de oprichting, tot de verzorging van de administratie en de belastingzaken.

Inhoudsopgave