03570 Villajoyosa

Avenida País Valencia 12 baja - Alicante

Heb je een vraag?

Categorieën

HET KOPEN VAN BOUWGROND

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Tenzij u een grondstuk koopt in een legale en goed geregelde en onderhouden urbanisatie, waarbij een goede makelaar u wellicht kan adviseren, moet u geen grondstuk kopen, zonder eerst informaties ingewonnen te hebben.

Allereerst moet u het verschil kennen tussen een Finca Rústica en een Finca Urbana.

Een Finca Urbana is een grondstuk dat in beginsel bestemd is voor woningbouw. Een Finca Rústica is agrarisch land. Maar dit vertelt u nog niet wat u weten moet.

Zelfs bij een Finca Urbana kan zich de mogelijkheid voordoen dat u het grondstuk niet kunt bebouwen omdat de gemeente de (bestemmings)plannen veranderd heeft, of omdat er door hogere autoriteiten dan de plaatselijke is ingegrepen wegens onvoldoende of niet aanwezige infrastructuur, of omdat er bijvoorbeeld hoogspanningskabels aanwezig zijn, dan wel om vele andere redenen.

U moet er zeker van zijn dat de gemeente u een bouwvergunning geeft. Vraag om een schriftelijke toezegging van de gemeente of neem een clausule in het koopcontract op die bepaalt dat het contract van rechtswege ontbonden wordt en u uw geld terugkrijgt indien het huis dat u wilt bouwen niet op het desbetreffende stuk grond gebouwd mag worden!

Met het kopen van een Finca Rústica moet u nog veel voorzichtiger zijn. Volgens de wet mag u hierop alleen voor agrarische doeleinden bestemde opstal bouwen. Echter, onder bepaalde voorwaarden geven veel gemeenten nog steeds bouwvergunningen voor woningen op dergelijk land. Een gemeente kan bijvoorbeeld bepalen dat het terrein een minimale grootte van 10.000 m2 of meer moet omvatten. In een dergelijk geval moet u altijd een schriftelijke bevestiging van de gemeente verkrijgen voordat u een koopcontract ondertekent.

Nog vaker komt het voor, dat u een vergunning tot bouwen (dit is nog geen bouwvergunning) moet aanvragen bij de provincie. U kunt een dergelijke vergunning verkrijgen, indien uw grondstuk minstens 10.000 m2 groot is en u aan een aantal ambtelijke eisen heeft voldaan. De afhandeling van een dergelijke “licencia” kan vele maanden in beslag nemen, tot bijna een jaar. Nadat u een dergelijke licencia heeft verkregen, zal de gemeente weinig bezwaar kunnen maken tegen de bouw, behalve, dat zij de uiteindelijke bouwvergunning van de architect moeten goedkeuren.

Denk er ook aan dat het toegestane volume van de bebouwing op een Finca Urbana bijvoorbeeld 1 m3 per vierkante meter land mag zijn, terwijl u op een Finca Rústica slechts 0,2 m3 per vierkante meter zal mogen bebouwen. Dit betekent dat u op een Finca Urbana van 500 m2 een huis van 500 m3 mag bouwen. Neemt u bijvoorbeeld een hoogte van 3 meter tot aan het dak, dan kunt u een huis met een oppervlakte van 166,7 m2 bouwen. Er kan echter ook een beperking worden opgelegd met betrekking tot het te bebouwen percentage van het perceel en dit is dan meestal 20% van de totale perceeloppervlakte. Dit betekent dat u alleen het totaal toegestane bouwvolume kunt gebruiken indien u 2 verdiepingen gaat bouwen.

Inhoudsopgave