03570 Villajoyosa

Avenida País Valencia 12 baja - Alicante

Heb je een vraag?

Categorieën

M-BILJET

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

U MOET EEN AANGIFTE DOEN MIDDELS EEN M BILJET ALS U NEDERLAND VERLAAT.

WANNEER DIENT U EEN M-BILJET IN TE VULLEN?

Het M-biljet is het biljet voor uw belastingaangifte over het jaar waarin u geëmigreerd bent. Het jaar dus waarin u gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in Spanje woonachtig was.

WANNEER ONTVANGT U HET M-BILJET?

Als u zich uitschrijft bij de Gemeentelijke Basis Administratie in uw woonplaats en uw nieuwe woonadres in Spanje opgeeft, wordt het M-biljet u automatisch toegezonden in het jaar na uw emigratie. Indien u geen M-biljet hebt ontvangen en u wilt over betreffend belastingjaar aangifte doen, dan kunt u het biljet eventueel zelf aanvragen bij het belastingkantoor waaronder u valt in Nederland of u klikt hier.

WIE BEHANDELT UW M-BILJET?

Uw aangifte wordt getoetst door het belastingkantoor waaronder u in Nederland viel. Daarna krijgt u een voorlopige aanslag, gevolgd door een definitieve aanslag. U dient te weinig afgedragen belasting alsnog te betalen of u krijgt teveel betaalde belasting terug. Daarna wordt uw dossier overgedragen aan de Belastingdienst Buitenland.

ADRESWIJZIGING

Adreswijzigingen aan de belasting dient u door te geven middels het formulier adreswijziging buitenland.  Klik hier om dit formulier te downloaden.

HOE VULT U HET M-BILJET IN

Het M-biljet is een van de meest uitgebreide belastingformulieren. Bent u gewend zelf uw belastingaangiftes te verzorgen en weet u globaal hoe het Nederlandse belastingstelsel werkt, dan kunt u waarschijnlijk het M-biljet ook zelf invullen. Echter dit formulier bevat honderden vragen en vereist veel kennis van zaken.

Het is dan ook beter om dit door een specialist als Accountnet te laten invullen. Door de omvang van het formulier is dit echter geen goedkope aangifte.

Na retourzending aan de belastingdienst kan het lang duren voordat u uw voorlopige aanslag ontvangt. Mocht er toch iets niet goed ingevuld zijn dan kunt u na ontvangst van de voorlopige aanslag nog bezwaar indienen en zal e.e.a. hersteld worden.

BENODIGDE PAPIEREN

Voor het invullen van het M-biljet heeft u onderstaande papieren nodig (indien van toepassing)

 • Vraag bij uw pensioenverzekeraar of betreffende andere instantie de kapitaalswaarde op van uw pensioen, lijfrente(s), kapitaalverzekeringen en/of aanmerkelijk belang vennootschap, op het moment van emigratie.
 • Voorlopige aanslag(en) over betreffend belastingjaar
 • Voorlopige teruggave over betreffend belastingjaar
 • Jaaropgaven werkgevers en/of uitkeringsinstanties
 • Gegevens betaalde of ontvangen alimentatie
 • Gemaakte reiskosten en de vergoeding werkgever (OV-verklaring)
 • WOZ- waarde eigen woning in Nederland
 • Jaaroverzicht hypotheek (hoofdsom en rente)
 • Bij aankoop of verbouwing woning of oversluiten hypotheek: nota’s van taxateur, notaris, overzicht bankkosten
 • Lijfrente: een overzicht van de betaalde lijfrentepremies, plus overzicht stortingen op een lijfrente beleggings- of spaarrekening en de jaaropgave(n) van de opgebouwde pensioenafspraken.
 • Premie aanvullende ziektekostenverzekering en zelf betaalde ziektekosten
 • Overzicht van de gemaakte studiekosten
 • Overzicht giften
 • Overzicht voor Uitgaven voor het levensonderhoud van de kinderen waarvoor geen volledige kinderbijslag of studiefinanciering is ontvangen
 • Overzicht dividenduitkering(en) en een overzicht met de vervreemdingswinst bij verkoop aandelen
 • Jaaropgave(n) van uw betaal- en spaarrekeningen
 • Wie een effectenrekening heeft, heeft hier ook de jaaropgave van nodig en de ingehouden binnen- en buitenlandse dividendbelasting.
 • Waarde tweede woning

ADVIES

De belastingen in Nederland zijn altijd al een complexe materie geweest, die ingeval van emigratie nog complexer wordt. Feit is wel dat iedere persoonlijke belastingsituatie verschillend is. Daarom is het wellicht handig om voorafgaand aan uw vertrek uit Nederland contact op te nemen met de Belastingdienst of kijkt u eens op www.belastingdienst.nl en klik door naar het onderwerp buitenland.

Wij maken graag een afspraak per telefoon, video of chat.
Voor zover mogelijk kunnen wij ook een persoonlijke afspraak bij ons op kantoor maken, echter alleen na voorafgaand overleg en tijdige reservering.

Maak daarom alstublieft zelf een afspraak voor een telefonisch, video of persoonlijk gesprek op ons kantoor op het moment dat het u schikt door HIER TE KLIKKEN.

U kunt ons dus niet bezoeken, zonder eerst een afspraak gemaakt te hebben.


Inhoudsopgave