Selecteer een pagina

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden of zijn mensen niet tevreden over dat werk.

In dat geval bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Dat kan zijn een klacht bij de Spaanse officiële instanties of bij de directie van Accountnet zelf.

Voor deze laatste situatie kent Accountnet een speciale procedure om een klacht in te dienen en om de voortgang te bekijken.

Wij willen nadrukkelijk vaststellen, dat wij reële klachten over onze dienstverlening, de klantvriendelijkheid, of anderszins, zeer op prijs stellen.

Wij hebben liever een discussie met u om te vernemen waar wij volgens u tekort schieten of dingen niet goed hebben gedaan, dan wanneer iemand niets schrijft maar ontevreden is en geen gebruik meer maakt van onze diensten.

 

KLIK HIER OM DE KLACHTENPROCEDURE TE ZIEN EN OM EEN KLACHT IN TE DIENEN.