Waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden of zijn mensen niet tevreden over dat werk.

In dat geval bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Dat kan zijn een klacht bij de Spaanse officiële instanties of bij de directie van Accountnet zelf.

Voor deze laatste situatie kent Accountnet een speciale procedure om een klacht in te dienen en om de voortgang te bekijken.

Klanten hebben toegang tot deze klachtenprocedure via onze speciale klantenwebsite www.accountnet.org.

KLIK HIER OM DE KLACHTENPROCEDURE TE ZIEN EN OM EEN KLACHT IN TE DIENEN.