Selecteer een pagina

Accountnet is een actief lid van de Nederlandse Zakenkring Valencia (NZKV).

De NZKV is 10 jaar geleden begonnen en op 3 maart 2011 officieel ingeschreven.

Met bijna 70 actieve leden en een groot aantal activiteiten is de NZKV een vereniging van belang geworden.

De leden vertegenwoordigen een diversiteit aan ondernemingen gevestigd in en rondom Valencia. Deze diversiteit is een van de zaken die bijdraagt aan de kennisuitwisseling tussen de leden. Immers, het halen en brengen van kennis is een van de pijlers waarop de vereniging is gebouwd. Wij geven hier verder invulling aan door het organiseren van lezingen en workshops.

Maar de NZKV gaat verder. Het is geen intern gerichte organisatie. We onderhouden nauwe banden met de andere Nederlandse Businessclubs in Spanje, het Consulaat in Valencia en de Nederlandse ambassade in Madrid. De NZKV is dan ook nauw betrokken bij de Nederlandse Ondernemersprijs. Daarnaast vinden we het erg belangrijk om goede relaties aan te gaan met de lokale autoriteiten en Spaanse ondernemers. Dit levert voor leden niet alleen bepaalde voordelen op, het verschaft leden ook belangrijke informatie op diverse terreinen.

Informatie die van groot belang is om nog beter zaken te kunnen doen in Spanje.

De andere pijlers van de vereniging zijn het onderling zaken doen en informeel netwerken. Daartoe organiseert de vereniging enerzijds maandelijks een borrel en anderzijds worden er door het jaar heen verschillende diners georganiseerd; dineren met andere ondernemers, steeds weer op een verrassende locatie.

Voor een overzicht van de komende – en reeds georganiseerde activiteiten verwijs ik u graag naar de website van de NZKV.