Je kunt in Spanje studeren aan nationale, openbare of particuliere instellingen.

Ze bieden vrijwel allemaal uitstekend onderwijs.

Het niveau is vergelijkbaar met dat in Nederland.

 

Hoger onderwijssysteem

Spanje heeft een bachelor-masterstructuur, net zoals dat onlangs is ingevoerd in Nederland.

Spaanse universiteiten bieden zowel wetenschappelijk als hoger beroepsgericht onderwijs (inclusief de kunst- en sportopleidingen).

Het niveau van het Spaanse hoger onderwijs komt overeen met dat in Nederland.

De vierjarige opleidingen in het hoger onderwijs worden afgerond met een título de graduado (bachelor).

De een- of tweejarige vervolgopleiding wordt afgerond met de título oficial de máster (master).

Daarna kan men doorgaan voor het behalen van de titel Doctor.

De vierjarige opleidingen kunnen beroepsgericht zijn (vergelijkbaar met hbo), of ze vormen de eerste (bachelor)fase van een universitaire opleiding.

Ook de vervolgopleidingen kunnen zowel wetenschappelijk als beroepsgericht van aard zijn.

 

Traditionele diploma’s

Bij sommige opleidingen, voornamelijk in het kunstonderwijs, kun je nog steeds traditionele diploma’s behalen: TítuloSuperior de Músicade Danza en Arte Dramático.

Deze diploma’s en titels zijn allemaal vergelijkbaar met een bachelor.

Er zijn studies die leiden tot een officiële graad (título oficial) en studies die leiden tot een eigen graad (título propio), waarbij het niveau van deze laatstgenoemde opleidingen niet vergeleken kan worden met dat van Nederlandse masteropleidingen, omdat deze opleidingen in Spanje niet tot een nationaal erkende graad leiden.

 

Tussenjaar na havo, vwo of mbo

Spanje is een van de populairste landen voor scholieren die een tussenjaar doen na hun eindexamen.

 

Door webadmin

Oprichter van Boulonois & Kruit BV in 1979, thans is dat Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. Gewerkt bij Dijker & Doornbos Accountants, Price Waterhouse Accountants, Scheffers & Boulonois Accountants, Iveco Nederland BV, Terberg Beheer BV, Boulonois, Poublon & Partners BV. Nu met pensioen en verleent ondersteuning op sommige gebieden zoals IT, marketing en management aan Accountnet.