Algemeen
Tarief NON Residenten

Tarief NON Residenten

belastingaangifte particulieren 2024

Voor NIET RESIDENTEN

Inbegrepen: informatie over de benodigde gegevens, het inventariseren van deze gegevens, het op basis hiervan opstellen en indienen van de aangiften, rapportage en indienen van concept aangiften (behalve bij gestor belastingaangifte)

Niet inbegrepen: werkzaamheden voortvloeiend uit inspecties door de belastingdienst of voortvloeiend uit verzoeken uwerzijds voor extra studies.Eventuele externe kosten (koerier,
kadaster, te laat aanleveren, onvolledig aanleveren, officiële vertalingen) worden doorberekend.

Onderstaande tarieven zijn exclusief btw.

Eenmalige dossierkosten € 95,- euro (alleen bij nieuwe cliënten)

Dit betreft eenmalige kosten voor opening dossier, correspondentie, administratie, Inventarisatie persoonlijke gegevens/gezinsinformatie, kantoorkosten, opname in ons bestand om u jaarlijks op de aangifte(n) te attenderen, opname in onze flash info met informatie over de belastingen in Spanje.

Standaard belastingaangifte incl. rapport € 165,-

Uitgevoerd door onze belastingafdeling, betreft uitsluitend aangifte in Spanje over uw eigendommen in Spanje en/of (huur) inkomsten in Spanje. De 2e persoon (of meerdere) ontvangt een korting van 20% over het genoemde tarief. Tarief alleen van toepassing indien duidelijke overzichten worden aangeleverd. Niet van toepassing indien er een vermogen in Spanje is van meer dan 1 miljoen.

Uitgebreide belastingaangifte incl. rapport € 295,-

Uitgevoerd door onze belastingafdeling, betreft uitsluitend aangifte in Spanje over uw eigendommen in Spanje en/of (huur) inkomsten in Spanje. De 2e persoon (of meerdere) ontvangt een korting van 20% over het genoemde tarief. Tarief voor vermogens in Spanje van meer dan 1 miljoen.

Complexe belastingaangifte incl. rapport op basis van uurtarief (€ 145,-)

Uitgevoerd door onze belastingafdeling, betreft alle bezit en inkomen uit vermogen of ander inkomen in Spanje inclusief meerdere huizen, of uitgebreide beleggingsportefeuilles, ook indien geen duidelijke overzichten worden aangeleverd, of bij te late inlevering, zodat wij buiten de normale werkuren moeten werken ten gevolge van deze te late inlevering, inclusief rapportage in het Nederlands en voorafgaande toezending van de concept aangifte, zodat wijziging voor indiening nog mogelijk is. Bij deze aangifte werken wij uitsluiten op basis van een voorschot.

Kwartaal aangifte huurinkomsten125,-

Uitgevoerd door onze belastingafdeling, indien de aangifte uitsluitend betrekking heeft op vastgoed en bankrekeningen.

Deze aangifte is per object en per eigenaar. Dus bijvoorbeeld 2 panden met 2 eigenaren is 4 aangiften.

De 2e persoon (of meerdere) ontvangt een korting van 20% over het genoemde tarief. Tarief alleen van toepassing indien duidelijke overzichten worden aangeleverd.

Indien in een kwartaal blijkt dat geen aangifte gedaan hoeft te worden berekenen wij slechts 25,- Euro per object aan behandelkosten.

Vraag voor belastingaangifte voor Nederlandse belastingen een vrijblijvende prijsopgaaf op bij uw servicemedewerker.