Selecteer een pagina

Tarieven Spaanse inkomstenbelasting (IRPF) 2021

Tarieven Spaanse inkomstenbelasting (IRPF) 2021

Onderstaand de tarieven voor de inkomstenbelasting voor residenten (IRPF) in Spanje.

Deze tarieven zijn algemene tarieven en kunnen afwijken afhankelijk van de regio waar u woont. Sommige regio’s heffen hogere belastingen, zoals Catalonië, andere regio’s heffen lagere belastingen, maar de meerderheid van de regio’s heft de belastingen volgens onderstaande tabel.

InkomenBelasting
vantottariefbeginsaldo
012.45019%0
12.450,0120.20024%2.365,50
20.200,0135.20030%4.225,50
35.200,0160.00037%8.725,50
60.000,01>45%17.901,50

Van 60.000 tot ?? is het bovengenoemde tarief van toepassing, echter er is een toptarief van toepassing dat per autonome regio verschilt.

Zowel de percentages verschillen als de inkomensbedragen waar vanaf deze tarieven verrekend worden.

Vraag uw belastingadviseur (Accountnet) hoe dat zit in uw regio.

 

Inkomsten uit vermogensrendementen en -winsten worden volgens de onderstaande tabel belast:

vermogensinkomenbelastingschaal 
vantottariefstartsaldo
06.00019%0
6.000,0150.00021%1.440
50.000,01200.00023%10.380
200.000,01>26%44.880
Niet residentenbinnen de EU19%
Niet residentenbuiten de EU (incl UK)24%

Om het belastbare inkomen te berekenen zijn meerdere aftrekposten van toepassing of situaties die een vermindering van het belastbare inkomen kunnen geven, zoals onder andere:

  • Persoonlijke aftrekposten, afhankelijk van leeftijd
  • Persoonlijke aftrek vanwege kinderen ten laste (onder de 25 jaar en met een inkomen lager dan € 8.000 per jaar)
  • Persoonlijke aftrek vanwege inwonende familieleden met een inkomen lager dan € 8.000,– per jaar