Extra
Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Juli is een drukke maand voor Accountnet.

Wij moeten niet alleen de aangifte voor de BTW (IVA) in deze maand afhandelen, maar ook de jaaraangifte voor de Vennootschapsbelasting, de belasting voor de S.L of S.A verzorgen.

Deze belasting “Impuesto sobre la renta de sociedades” genoemd moet uiterlijk op 27 juli ingeleverd zijn.

Je zou zeggen, dat wij dat dan toch eerder kunnen aangeven, zoals je dat in Nederland of België kan doen, maar nee hoor..…

Toen wij ergens in april / mei met deze aangiften wilden gaan starten, bleek dat de software voor het belastingjaar 2021 nog niet beschikbaar was.

Pas per eind juni kon men over deze software beschikken, zodat alle accountants en gestors in Spanje tegelijk gedurende de maand juli hun aangiftes moeten doen, waardoor de internet verbindingen vast lopen etc. etc.

Organiseren is in Spanje een woord waar de meeste Spanjaarden wel eens van gehoord hebben, maar waar zij een absolute afkeer van hebben.

Spanjaarden werken erg hard, jazeker dat klopt, maar efficiënt en georganiseerd werken dat kunnen zij helaas niet.

Voor ons betekent de maand juli dus een absolute stress maand. Helpt u ons alstublieft zoveel mogelijk en heb begrip voor onze haast als wij nog een vraag aan u hebben of extra informatie nodig hebben voor de aangifte van deze belasting.

Nadat de aangifte ingediend is sturen wij u natuurlijk een kopie van deze aangifte, inclusief de jaarstukken.

U kunt deze documenten de komende periode dus verwachten.

Naast de complete boekhouding in de vorm van print-outs van alle dagboeken, kwartaaloverzichten en de eindbalans en resultatenrekening, moeten ook de jaarstukken met de nodige verklaringen en notulen van aandeelhoudersvergaderingen gedeponeerd worden bij het registro Mercantil van de plaats waaronder uw bedrijf (S.L. of S.A.) valt.

Hoewel u alle stukken zo kunt uitprinten vanuit het Accountnet systeem, eist de wet dat u deze boeken voorzien van de nodige registratiegegevens goed bewaard in uw eigen archief, dus niet in het archief van de boekhouder.

Bij de deponering van de jaarstukken horen naast de balans en resultatenrekening nog een aantal documenten te worden ingeleverd, onder andere de notulen van de jaarvergadering waarin u de jaarstukken goedkeurt.

De combinatie van slechte organisatie en enorme ambtenarij zorgt voor veel problemen en stress bij u en ons.

Helaas kunnen wij dat ook niet verhelpen.