Hypotheek


Categories:

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.14.2″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.14.2″ background_color=”#870301″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.14.2″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

De financiering van buitenlands onroerend goed is niet gemakkelijk. 

Er zijn maar weinig banken in Nederland of België, die bereid zijn om U een hypothecaire lening te geven teneinde onroerend goed in Spanje te financieren. 

Dit heeft vooral te maken met het risico, dat de banken in Nederland lopen omtrent de terug verkrijging van de geleende som, rente en kosten in geval van executie (openbare verkoop bij het niet nakomen van de aflossingsplicht).

 

Hoe te financieren ?

 

Het hangt van Uw persoonlijke situatie af hoe U het onroerend goed in Spanje financiert.  We zetten hier een aantal mogelijkheden op een rij:

  • eigen geld
  • met een Nederlands continu krediet of persoonlijke lening
  • een (tweede) hypotheek op onroerend goed in Nederland
  • een hypotheek op het Spaans onroerend goed
  • hypotheek via een projectontwikkelaar

De verschillende mogelijkheden worden hieronder verder uiteengezet.


Met eigen geld
Dit is uiteraard het meest eenvoudig.  Afgezien van het feit, dat de meeste mensen hier niet toe in staat zijn, is het ook niet altijd verstandig.  Het vermogen ligt namelijk vast in het onroerend goed en is niet liquide.  Achteraf zal het veel meer moeite kosten, of zelfs onmogelijk blijken om het kapitaal weer mobiel te maken en de kosten zijn dan meestal veel hoger. 
Als tegen een redelijke rente geleend kan worden, is het voor Nederlandse binnenlands belastingplichtige (fiscaal) vaak interessanter om (gedeeltelijk) te financieren.

Meestal is een gedeelte eigen geld nodig, omdat tegenwoordig nooit een 100% hypotheek kan worden verkregen. 

Het hangt meestal van de bank en het soort object af hoeveel U aan eigen geld moet inbrengen en voor welk percentage de bank wil financieren.

 

Met een Nederlands continu krediet of persoonlijke lening

Tot €  25.000,– zal een bank geen zekerheden vragen.  Boven dit bedrag kan bijvoorbeeld een positieve/negatieve hypotheekverklaring worden gevraagd.  Hierin verklaart men geen hypotheek aan anderen te zullen verlenen en op het eerste verzoek alsnog een hypotheek aan de bank te verstrekken.

Ook kunnen andere zekerheidsstellingen voorkomen (levensverzekering, boot, auto, aandelenpakket, borgstelling van familie etc.). Het voordeel is dat er geen of lage afsluitkosten zijn en ook geen kosten voor het opstellen en inschrijven van de hypotheekakte (deze zijn weliswaar aftrekbaar, maar het gaat vaak om behoorlijke bedragen). 

Door het grotere risico voor de bank ligt de rente over het algemeen behoorlijk hoger dan rente op een hypothecaire lening. 

De looptijd is korter (meestal 10 jaar) zodat per maand (niet aftrekbare) aflossing moet worden betaald.  Indien er sprake is van afdoende garantie voor de bank en/of een hoog inkomen kunnen op deze wijze hogere bedragen worden geleend.
Over het algemeen is deze oplossing slechts interessant voor bedragen die de € 25.000,– niet overschrijden, of als aanvulling (“eigen geld”) op een hypothecaire lening.

 

Een (tweede) hypotheek op onroerend goed in Nederland

Voor het financieren van Spaans onroerend goed kunt U er ook voor kiezen om een (tweede) hypotheek op Uw onroerend goed in Nederland te nemen.  De afsluitkosten van een Nederlandse hypotheek op Nederlands onroerend goed zijn over het algemeen lager dan het afsluiten van een hypotheek op Spaans onroerend goed.

Indien het om een eerste hypotheek of herfinanciering van de bestaande hypotheek gaat, is deze financieringsvorm een goede mogelijkheid.  Bij een tweede hypotheek is het rentepercentage iets hoger (het risico voor de bank is in dit geval namelijk groter, omdat men bij problemen ook pas als tweede aan bod komt), de bedragen zijn beperkt en vaak gelden aanvullende aflossingsverplichtingen.  Veel huizenbezitters die hun “overwaarde” de laatste jaren aanzienlijk hebben zien toenemen zullen geneigd zijn deze oplossing te kiezen.  De financiering zal makkelijker en sneller tot stand komen en de akten, voorwaarden en condities luiden in het Nederlands.  Voor ondernemers is het veelal van belang om de Nederlandse “leencapaciteit” maximaal te houden.  Zij zullen eerder overwegen een zo hoog mogelijke financiering op het Spaans onroerend goed tot stand te brengen.

Let op

Het is verder van belang dat er voldoende marge overblijft om een eventuele daling van de onroerend goed prijzen in Nederland op te vangen. 

Achteraf kan het namelijk wel eens een stuk moeilijker blijken alsnog een hypotheek direct op het Spaans onroerend goed te vestigen.

 

Een hypotheek op het Spaans onroerend goed

Op deze wijze verbindt U de lening rechtstreeks aan het gekochte onroerend goed.  Uw overige bezittingen worden niet belast met hypotheek of anderszins.
Er zijn twee mogelijkheden: een combinatie van een hypothecaire inschrijving in Spanje en een lening in Nederland of een hypotheek rechtstreeks bij een Spaanse bank.

Voor wat betreft de eerste mogelijkheid zijn weinig aanbieders op de Nederlandse markt, en als men dit al aanbiedt, dan zijn de kosten zeer hoog en de voorwaarden streng.  Een Nederlandse bank zal alleen een hypothecaire financiering op het Spaans onroerend goed verstrekken wanneer de bank een zeer goede relatie onderhoudt met zijn Nederlandse cliënt.

De hypotheek mogelijkheden in Spanje zijn zeer beperkt.

Men ken thans de volgende hypotheek mogelijkheden:

  • Hypotheek op lineaire basis, waarbij u aflost in gelijke termijnen en daar bovenop de rente betaald. Met dit systeem worden uw lasten dus jaar op jaar lager.
  • Annuïteiten hypotheek waarbij u over de gehele looptijd een zelfde bedrag per maand betaald, bestaande uit aflossing en rente.
Als u een hypotheek op uw Spaanse huis wenst, ga dan naar Accountnet, die u volledig onafhankelijk zal adviseren, omdat u ons alleen de gewerkte adviesuren in rekening gebracht worden en wij geen commissie ontvangen.

Een hypotheek via een projectontwikkelaar

Bent U van plan een huis te kopen van een projectontwikkelaar, dan biedt hij meestal ook een bepaalde financieringsvorm aan.  Deze financieringsvorm is vaak duur. 

In het financieringscontract moet worden vermeld: de aanbetalingssom, het aantal termijnen, de termijnbedragen en de einddatum van de financiering. 

U moet zich goed laten informeren over wat er gebeurt als U eens een keer een termijn niet op tijd betaalt of een termijn een keer niet voldoet (boete- en renteclausules). 

Hoe hoog is de afsluitprovisie, die de projectontwikkelaar U in rekening brengt, wat zijn de consequenties bij vervroegde aflossing etc. 

Dit zijn zaken, waarover U zich vooraf goed moet laten informeren. 

Soms biedt een projectontwikkelaar al vóór de bouw van het huis een financieringsmogelijkheid aan. 

Alleen als de projectontwikkelaar betrouwbaar is en een goede bankgarantie geeft dan kunt U hierop ingaan, anders wordt dit afgeraden.

 


[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]