Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Accountnet Gestor & Accountancy Services SL, hierna te noemen Accountnet, gevestigd aan de Avenida País Valencia 12 baja te 03570 Villajoyosa – Alicante, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Accountnet Gestor & Accountancy Services SL
Avenida País Valencia 12 baja
Postbus 278
03570 Villajoyosa - Alicante
Telefoon 965887840

website: www.accountnet.info

E-mail: info@accountnetgestor.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Accountnet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatie gegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Paspoort nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, alsmede alle door u aan ons verstrekte financiële en administratieve gegevens, bestemd om te worden gebruikt voor onze werkzaamheden als accountant, boekhouder, belastingadviseur en gestor

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Accountnet Gestor & Accountancy Services SL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • NIE nummer en andere Spaanse fiscale en sociale nummers
 • Alle hierboven genoemde persoonlijke, financiële, fiscale, juridische en administratieve gegevens welke wij nodig hebben en gebruiken om onze diensten aan u te kunnen uitvoeren.

Accountnet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief , brochures en/of reclamefolders
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren
– Accountnet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor rapportages en / of belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming
Accountnet neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Accountnet) tussen zit. Accountnet gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 1. Accountnet-Online SQL Ledger, of Odoo of Sage online boekhoudprogramma voor bedrijfsklanten van Accountnet
 2. Sage administratie- en aangifte systeem voor aangifte van personen- en bedrijfsbelastingen.
 3. Online office management systeem accountnet.flowlu.com en Onedrive
 4. Online meldingen aan de fiscus, Registro Mercantil, Registro de Propriedad, en Seguridad Social.

De bescherming van uw gegevens bij de onder 4 genoemde instellingen vallen niet onder onze verantwoording, maar bij de respectievelijke overheidsinstellingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Accountnet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens permanent tot maximaal 7 jaar na beëindiging relatie

Financiële gegevens tot maximaal 7 jaar

Fiscale gegevens tot maximaal 5 jaar

De genoemde periodes geven Accountnet geen verplichting tot bewaren, en ontslaan u niet van de verplichting om uw administratie, documenten en andere stukken zelf correct en lang genoeg te bewaren.

Accountnet kan nooit aansprakelijk zijn voor het niet bewaren van stukken die u zelf had moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Accountnet deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, echter proberen wij dat steeds meer te beperken. Accountnet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Accountnet uw persoonsgegevens aan andere derden, waarvoor u automatisch toestemming geeft, als deze gegevensverstrekking voortvloeit uit de aard van uw opdracht, zoals belastingaangiften of andere aangiften of melding bij instanties namens u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Accountnet gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan echter gevolgen hebben voor de juiste functionering van onze services en het gedrag van de website op uw computer

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Accountnet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@accountnetgestor.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Accountnet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de betreffende autoriteit in Spanje : http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Accountnet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@accountnetgestor.com

Contact

U kunt ons e-mailen, bellen of persoonlijk bezoeken.

Voor een persoonlijk bezoek gelieve u eerst een afspraak te maken, zodat de juiste persoon u kan ontvangen en zodat wij ons kunnen voorbereiden op uw bezoek.

U kunt direct een afspraak maken via deze link,  of eerst via onderstaand formulier nadere informatie vragen.