Aanbevolen
Pensioen

Pensioen

Administrador / Directeur en pensioen onverenigbaar ?

Je wordt binnenkort 65 en hebt voldoende jaren betaald aan het Spaanse sociale systeem om (gedeeltelijk) Spaans pensioen te ontvangen, dus wil je met pensioen gaan.

Bedenk dan wel, dat in het algemeen, de betaling van het ouderdomspensioen, onverenigbaar is met met werkzaamheden in je bedrijf of daarbuiten en je gewoon door moet gaan met de betaling van de autonomo kosten.

Wilt u dus pensioen ontvangen en toch uw functie als directeur / administrador blijven uitoefenen, dan heeft u een probleem.

Als u dus uw huidige functie actief blijft uitoefenen, dan moet u gewoon uw autonomo bijdrage blijven betalen en ontvangt u geen Spaans staatspensioen.

Als u dus beheerstaken blijft uitvoeren, zoals het ondertekenen van contracten, de onderhandelingen met de banken, enz., kunt u geen pensioen van de staat ontvangen.

Echter als u een passieve functie heeft binnen het bedrijf, met taken die u niet kunt delegeren aan anderen, zoals de oproep en het bijwonen van de vergaderingen van de aandeelhouders, de ondertekening van de jaarrekening etc. is uw functie wel verenigbaar met het ontvangen van het ouderdomspensioen.

Ook als u niet de effectieve controle over de onderneming heeft, kunt u in aanmerking komen voor uitbetaling van pensioen en hoeft u niet langer bij te dragen aan het sociaal stelsel in Spanje.

Indien de betaling van het pensioen, onverenigbaar is met de functie van directeur / administrador en u heeft hiervan geen mededeling gedaan en het pensioen toch ontvangen, moet dit terug betaald worden inclusief een boete van drie maanden extra pensioen.

Daarnaast zal de betreffende onderneming een boete riskeren tussen de € 626 en € 6250.

Als u dus met pensioen wilt gaan en alleen de positie van passieve beheerder kan accepteren, moet u het volgende doen.

  1. Benoem een administrador voor de dagelijkse leiding met voldoende bevoegdheden.

  2. Hou zelf een passieve beheerders functie over en laat dat goed beschrijven.

  3. Maak hiervoor duidelijke en gedetailleerde (aandeelhouders) verslagen en laat een en ander zo nodig notarieel vastleggen.

Actief pensioen.

Er is een optie om toch actief als beheerder te blijven werken en toch 50% van het pensioen te ontvangen.

Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid moet u voldoen aan de volgende eisen:

  • U moet hebben bijgedragen voor de periode die nodig is voor het verkrijgen van 100% van het basispensioen (35 jaar en 6 maanden in 2015).

  • Ook moet u de wettelijke leeftijd hebben bereikt om toegang te krijgen tot het gewone pensioen (65 jaar en 3 maanden in 2015).

Als u geen moeite heeft met de functie van passief beheerder, is die optie wellicht de beste, maar alles hangt af van uw eigen specifieke situatie en wensen.

Vraag dus vooral van te voren deskundig advies bij Accountnet.