Algemeen
Tarieven Residente Particulieren

Tarieven Residente Particulieren

Belastingaangifte particulieren 2024

Inbegrepen: informatie over de benodigde gegevens, het inventariseren van deze gegevens, het op basis hiervan opstellen en indienen van de aangiften, rapportage en indienen van concept aangiften

Niet inbegrepen: werkzaamheden voortvloeiend uit inspecties door de belastingdienst of voortvloeiend uit verzoeken uwerzijds voor extra studies. Eventuele externe kosten (koerier,
kadaster, te laat aanleveren, onvolledig aanleveren, officiële vertalingen) worden doorberekend.

Onderstaande tarieven zijn exclusief btw/iva.

Eenmalige dossierkosten € 95,- euro (alleen bij nieuwe cliënten)

Dit betreft eenmalige kosten voor opening dossier, correspondentie, administratie, Inventarisatie persoonlijke gegevens/gezinsinformatie, kantoorkosten, opname in ons bestand om u jaarlijks op de aangifte(n) te attenderen, opname in onze flash info met informatie over de belastingen in Spanje.

Standaard belastingaangifte incl. rapport € 195,-

Uitgevoerd door onze belastingafdeling, betreft uitsluitend inkomsten in Spanje of buitenland waaronder Nederland of België, geen inkomsten uit vermogen anders dan spaartegoeden, inclusief rapportage in het Nederlands en voorafgaande toezending van de concept aangifte, zodat wijziging voor indiening nog mogelijk is. De 2e persoon (of meerdere) ontvangt een korting van 20% over het genoemde tarief. Tarief alleen van toepassing indien duidelijke overzichten worden aangeleverd. Niet van toepassing indien er een beleggingsportefeuille is.

Uitgebreide belastingaangifte incl. rapport € 295,-

Uitgevoerd door onze belastingafdeling, betreft alle wereld inkomsten, inkomsten uit vermogen behalve indien er sprake is van lijfrentes, of uitgebreide beleggingsportefeuilles, indien u onroerend goed heeft gekocht of verkocht, inclusief rapportage in het Nederlands en voorafgaande toezending van de concept aangifte, zodat wijziging voor indiening nog mogelijk is. De 2e persoon (of meerdere) ontvangt een korting van 20% over het genoemde tarief. Tarief alleen van toepassing indien duidelijke overzichten worden aangeleverd.

Complexe belastingaangifte incl. rapport op basis van uurtarief (€ 145,-)

Uitgevoerd door onze belastingafdeling, betreft alle wereld inkomsten, alle inkomsten uit vermogen inclusief lijfrentes, of uitgebreide beleggingsportefeuilles, indien u onroerend goed heeft gekocht of verkocht, ook indien geen duidelijke overzichten worden aangeleverd, of bij te late inlevering, zodat wij buiten de normale werkuren moeten werken ten gevolge van deze te late inlevering, inclusief rapportage in het Nederlands en voorafgaande toezending van de concept aangifte, zodat wijziging voor indiening nog mogelijk is. Bij deze aangifte werken wij uitsluiten op basis van een voorschot.

Standaard aangifte vermogensbelasting incl. rapport € 285,-

Uitgevoerd door onze belastingafdeling, indien de aangifte uitsluitend betrekking heeft op vastgoed en bankrekeningen. inclusief rapportage in het Nederlands en voorafgaande toezending van de concept aangifte, zodat wijziging voor indiening nog mogelijk is. De 2e persoon (of meerdere) ontvangt een korting van 20% over het genoemde tarief. Tarief alleen van toepassing indien duidelijke overzichten worden aangeleverd. Niet van toepassing indien er een beleggingsportefeuille is.

Uitgebreide aangifte vermogensbelasting incl. rapport € 525,-

Uitgevoerd door onze belastingafdeling, – Indien u (ook) beleggingen heeft, levensverzekeringen, aandelen in (familie)bedrijven of andere bezittingen heeft of indien de aangifte betrekking heeft op vastgoed, bankrekeningen, beleggingen en / of levensverzekeringen, inclusief rapportage in het Nederlands en voorafgaande toezending van de concept aangifte, zodat wijziging voor indiening nog mogelijk is. De 2e persoon (of meerdere) ontvangt een korting van 20% over het genoemde tarief. Tarief alleen van toepassing indien duidelijke overzichten worden aangeleverd.

Complexe aangifte vermogensbelasting incl. rapport op basis van uurtarief € 145,-)

Uitgevoerd door onze belastingafdeling, betreft alle wereld bezittingen, zeer uitgebreide beleggings- of onroerend goed investeringen, stichtingen of offshore zaken of indien andere bijzondere en hiervoor niet genoemde aspecten aan de orde zijn. – Ook van toepassing indien geen duidelijke overzichten worden verstrekt en bij late aanlevering. Inclusief rapportage in het Nederlands en voorafgaande toezending van de concept aangifte, zodat wijziging voor indiening nog mogelijk is. Bij deze aangifte werken wij uitsluiten op basis van een voorschot.

 

Opgave vermogen buiten Spanje (model 720) incl. rapport € 285,-

Deze opgave dient opgegeven te worden met informatie over alle vermogensbestanddelen en bezittingen die niet in Spanje gelegen zijn, zoals huizen in Nederland of België of elders buiten Spanje, banktegoeden buiten Spanje, beleggingsportefeuilles etc. De 2e persoon (of meerdere) ontvangt een korting van 20% over het genoemde tarief. Tarief alleen van toepassing indien duidelijke overzichten worden aangeleverd.

Opgave zal niet leiden tot een belastingaanslag, omdat deze opgave puur informatief is, echter het niet aangeven van dit vermogen kan wel leiden tot enorme boetes.

Na de eerste opgave dient alleen nog aangifte gedaan te worden als het vermogen aanmerkelijk wijzigt. Wij kunnen jaarlijks een Quickscan voor u uitvoeren ad € 55,- excl. btw om te beoordelen of u wel of niet een nieuwe aangifte moet doen.

Vraag voor belastingaangifte voor Nederlandse belastingen of de kwartaalaangifte bij verhuur van een woning een vrijblijvende prijsopgaaf op bij uw servicemedewerker.